Tue. May 21st, 2024
Smart Lighting, Smart Hotelier Experiences

Smart Lighting, Smart Hotelier Experiences

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในทุกวันนี้นั้น เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในภาคธุรกิจโรงแรมและสิ่งบันเทิงมีการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมาก เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้รวมไปถึงส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับโรงแรมที่น่าจับตามองชั่วโมงนี้ คือ ระบบแสงสว่างที่ใช้งานร่วมกับ IoT หรือ Internet of Things ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเข้าพักได้อย่างโดดเด่นชัดเจน

Lighting, the visible impact

ความสำคัญหลักของแสงสว่างจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก ‘การมองเห็น’ โดยภายในอาคารต่าง ๆ ล้วนมีพื้นที่ที่แสงไม่อาจเข้าถึงได้ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายในการใช้งาน รวมถึงอาจเกิดการสะสมของเชื้อโรคได้อีกด้วย

แสงที่สว่างมากเกินไปทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้และยังกระทบกับสุขภาพสายตาอีกด้วย ในทางกลับกันหากแสงน้อยไปก็ทำให้ต้องเพ่งสายตามากกว่าเดิมและยังคงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอยู่ดี ดังนั้นแสงที่ดีจึงต้องมีความพอดีกับการใช้งาน ซึ่งนอกเหนือจากความจำเป็นต่อการมองเห็นแล้ว แสงสว่างยังสามารถปรับเปลี่ยนมิติและอารมณ์ความรู้สึกของพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมคุณค่าของกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

ความสำคัญของระบบแสงสว่างของโรงแรมมี 3 ประการ ได้แก่

1. สร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่ออารมณ์

การจัดแสงไฟที่ดีย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้เข้าพัก ซึ่งจะส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงแรมได้ เช่น การจัดแสงไฟที่เหมาะสมต่อการนอนหลับพักผ่อนในห้องยามค่ำคืน เป็นต้น

2. เสริมมิติและบริบทของพื้นที่

การจัดแสงที่เหมาะสมจะส่งเสริมความสวยงามและมิติของพื้นที่ได้อย่างมีเสน่ห์ แต่การจัดแสงที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงบริบทการใช้งานจะทำให้คุณค่าของพื้นที่ถูกลดทอนลง เช่น สีสันของอาหารที่ไม่น่ารับประทาน เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามแต่กลับดูซอมซ่อหดหู่

3. สร้างความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต

สิ่งสำคัญที่สุดของแสงสว่าง คือ การทำให้มองเห็นได้อย่างเหมาะสม เช่น การมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการอ่านหนังสือในยามค่ำคืนในขณะที่ความสว่างนั้นต้องไม่ทำลายมนต์เสน่ห์ยามราตรีด้วยเช่นกัน
ผลกระทบที่เกิดจากระบบแสงสว่างมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงแรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ความสะดวกสบาย ความรู้สึกที่ถูกเชื้อเชิญให้เข้าพักอย่างประทับใจ ซึ่งแสงสว่างยังคงแปรเปลี่ยนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและช่วงเวลาในแต่ละวันอีกด้วย ระบบแสงสว่างที่ดีสำหรับยุคปัจจุบันจึงต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้เซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลมาประมวลผลและปรับแต่งแสงสว่างได้แบบ Real-time จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง Innovation ในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเพื่อมอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าพักทุกระเบียดนิ้ว ทำให้ปัจจุบันมีผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT เพื่อรองรับการจัดการแสงสว่างภายโรงแรมหลายราย

Lighting as responsive experience

แสงสว่างที่ทำงานร่วมกับระบบ IoT นั้นมอบประสบการณ์แปลกใหม่กับทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้าพัก เรียกได้ว่าตอบสนองได้ครบทุกมิติของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบรรยากาศ ควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงมากที่สุด

เมื่อ IoT ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อข้อมูล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมแสงสว่าง หลอดไฟ LED จะทำหน้าที่แสดงผลการปรับแต่งเหล่านั้น ซึ่งในผู้ผลิตบางรายยังได้พัฒนาให้หลอดไฟ LED เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลกลับมาประมวลผลได้อีกด้วย โดยจุดเด่นของหลอดไฟ LED ที่สามารถปรับโทนสี ความเข้มแสง และมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าหลอดแบบมีไส้นั้น เมื่อผสานรวมกับแพลตฟอร์ม IoT จะทำให้เกิดการบริหารจัดการแสงสว่างอัจฉริยะขึ้นมา

การใช้งานแพลตฟอร์มแสงสว่าง IoT สามารถปรับปรุงตั้งค่าแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมตามการใช้งานภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมแบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาหรือตั้งค่าให้โต้ตอบกับความสว่างในพื้นที่อัตโนมัติเพื่อการใช้แสงสว่างที่เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในด้านพลังงาน การใช้งาน และความสวยงาม ซึ่งในพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ไม่ว่าจะ Lobby ห้องอาหาร หรือห้องจัดเลี้ยง ล้วนมีความต้องการแตกต่างกันไป

Smart Lighting, Smart Hotelier Experiences

ตัวอย่างเช่น พื้นที่ห้องอาหารที่ต้องมีการจัดแสงไฟให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความน่ารับประทานของอาหาร หรือในพื้นที่ Lobby ที่แสงมีส่วนอย่างมากในการทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้เข้าพัก ซึ่งแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพจะถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อแสงสว่างโดยอัตโนมัติ หรือสามารถออกแบบตั้งค่าแสงสว่างสำหรับกิจกรรมพิเศษที่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย

นอกเหนือจากความสามารถในพื้นที่ส่วนกลางแล้ว สำหรับพื้นที่ส่วนตัวอย่างห้องพักนั้นในปัจจุบันมีบางโรงแรมได้มีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานสมาร์ทโฟนที่มี NFC แทนการ์ดเข้าพัก พร้อมทั้งระบบการจดจำการตั้งค่า Preference ของระบบความสว่างในห้องพักทำให้ทุกครั้งที่เข้าพักในโรงแรมสามารถใช้งานการตั้งค่าแสงสว่างที่ระบบจดจำไว้ในแต่ละบุคคลได้ ซึ่งความสามารถในการตอบสนองได้เหมาะสมกับสถานการณ์และจดจำการใช้งานของผู้เข้าพักแต่ละคนได้นั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพักยุคใหม่ที่มีความต้องการความสะดวกสบายและการถูกจดจำได้ในตัวตนของแต่ละคน

การใช้งานแพลตฟอร์ม IoT นั้นจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้พร้อมกันจำนวนมากผ่านเครือข่ายที่มี ทำให้สามารถประเมินการใช้พลังงานและบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใสไร้ข้อกังขา

ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการให้บริการสำหรับ IoT อยู่มากมาย แต่ถ้าถามถึงแพลตฟอร์ม IoT ในด้านแสงสว่างนั้นต้องมีชื่อ Interact ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอัจฉริยะของ Signify (Philips) ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบแสงสว่างอยู่อย่างแน่นอน

Interact, smart lighting experiences

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบแสงสว่างของ Signify ที่ครอบคลุมการใช้งานแสงสว่างรอบด้าน รวมถึงหลอด LED คุณภาพสูงที่สามารถปรับแต่งโทนสีได้ ทำให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับระบบแสงสว่าง Interact ขึ้นมา

Smart Lighting, Smart Hotelier Experiences

Interact เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับระบบแสงสว่างที่ทำงานผ่าน IoT ที่สร้างสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับแขกผู้เข้าพักและเหล่าพนักงานด้วยการส่งเสริมคุณภาพในการทำงาน สร้างสรรค์บรรยากาศให้กับการบริการและทำให้ประสบการณ์การเข้าพักเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแพลตฟอร์ม IoT คือ ความสามารถในการมองเห็นและเข้าถึงการใช้งานของระบบแสงสว่างทั้งหมดในอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารในครอบครอง ทำให้สามารถควบคุมการใช้พลังงาน ปรับแต่งอารมณ์มิติของพื้นที่ใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Lobby ห้องอาหาร ห้องพักหรือ Ballroom ซึ่ง Interact ทำงานร่วมกับ HVAC การจองห้องรวมถึงระบบอื่น ๆ ผ่าน Dashboard ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Interact มาพร้อมกับ Interact Hospitality Dashboard ที่ทำให้ทีมงานสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยการแสดงข้อมูลแบบ Real-time ด้วย Interact Hospitality APIs ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของโรงแรมได้แบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดไปจนถึงงานวิศวกรรมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของโรงแรม ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้

1. การบริหารจัดการพื้นที่
การเน้นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้วยแสงสว่างทำให้โรงแรมกลายเป็นสถานที่ที่น่าจดจำ และแน่นอนสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันเรื่องราวต่อในโลกของสังคมออนไลน์ ด้วยความสามารถในการปรับแต่งทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สร้างความยืดหยุ่นในการใช้งานแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. แสงสว่างที่ปรับตัวตามหลักชีวภาพ
แสงสว่างที่ดีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ วิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่าแสงสว่างที่ปรับแต่งตามหลักชีววิทยาสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักและเพิ่มมนต์เสน่ห์แห่งความสะดวกสบายด้วยการจำลองประสบการณ์การตื่นนอนตามธรรมชาติและลดการรบกวนของแสงในเวลานอนด้วยแสงสว่างเพียงเล็กน้อยสำหรับการเข้าห้องน้ำในเวลายามค่ำคืน

3. การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในบางพื้นที่ HVAC นั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรม การตรวจสอบข้อมูล โดยเซนเซอร์จะทำหน้าที่ปรับการใช้พลังงานในห้องพักแต่ละห้องโดยทำการปิดระบบห้องที่ยังไม่มีการเข้าพัก

4. การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม
เซนเซอร์ฝังตัวในระบบควบคุมของห้องพักจะติดตามสภาพแวดล้อมภายในห้องและแบ่งปันข้อมูลผ่าน Interact Hospitality Dashboard ซึ่งจะแสดงข้อมูลให้เห็นทันทีเมื่อมีห้องพักที่มีอุณหภูมิสูง ต่ำ หรือมีความชื้นมากเกินไป และจะปิด HVAC เมื่อผู้เข้าพักเปิดประตูสำหรับนอกชานหรือกระจกในห้อง

ด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ และการตอบสนองแบบ Real-time ความประทับใจในประสบการณ์ที่ดีจะเป็นที่จดจำ ในขณะที่โรงแรมสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของผู้เข้าพักผ่านข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพทำให้การใช้งาน Interact แพลตฟอร์ม IoT สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้ทั้งด้านภาพลักษณ์และการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่นน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการและผู้เข้าพัก

หากคุณยังไม่มั่นใจว่าโรงแรมของคุณมีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้หรือไม่ หรือต้องการคำปรึกษาสำหรับแนวทางในการก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก Signify มีโครงการสำรวจและออกแบบการใช้พลังงานแสงสว่างให้คุณฟรี หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ทีมประสานงานได้ที่ Hotline: 084-7000141


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.linkedin.com/pulse/improve-your-hotel-guests-experience-lighting-marnie-abramson/
www.archiscene.net/hotels/lighting-ambiance-hotel/
www.luxxu.net/blog/importance-lighting-best-luxury-hotels/
Dementia.stir.ac.uk/design/virtual-environments/importance-design/importance-lighting Signify

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *