Fri. Jul 23rd, 2021

News & Update

Webinar: ‘สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต’

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ Food & Hotel Thailand (FHT) จัด Webinar ในหัวข้อ ‘สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต’  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

THA ภาคตะวันออก เข้าพบ สมช. ติดตามความคืบหน้าโควตาวัคซีน และแผน Pattaya Moves On

คุณพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก และคุณชัยรัตน์ รัตโนภาส อุปนายกสมาคมฯ พร้อมตัวแทนจากกลุ่มภาคีภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าพบ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

THA ภาคเหนือ สนับสนุนบุคลากรทางด้านโรงแรม เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องการท่องเที่ยวด้วยการนำบุคลากรทางด้านโรงแรม เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับลูกค้า

THA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการฮักไทย (HUG THAIS)

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ ฮักไทย (HUG THAIS) โดยมีคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี  ระหว่าง ททท. คุณยุทธศักดิ์