Tue. Nov 13th, 2018

Uncategorized

สมาคมโรงแรมไทย โวยคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

กรรมการสมาคมโรงแรมไทยร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวันผิดกฎหมายก่อเหตุรำคาญใช้อาคารผิดประเภท