Fri. Jan 18th, 2019

Uncategorized

สมาคมโรงแรมไทย โวยคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

กรรมการสมาคมโรงแรมไทยร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวันผิดกฎหมายก่อเหตุรำคาญใช้อาคารผิดประเภท