Wed. Jan 20th, 2021

Hot Issue

ทุจริต ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ปลาเน่าบางตัว…ทำตายยกข้อง!

ประเด็นร้อนแรงสุด ๆ ของภาคโรงแรมและท่องเที่ยวไทยในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 เมื่อทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมต้องสงสัยที่เข้าข่ายทุจริตในโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ของรัฐบาล! 

จับชีพจร ‘ความผันผวน’ ภาคท่องเที่ยวไทยปี 2564

สถานการณ์การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปลายปี 2563 ถึงปี 2564 ยังคงมีความผันผวน เนื่องจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศที่ยังไม่มีความชัดเจน

‘ภูเก็ตโมเดล’ โปรเจคทดลอง อิมพอร์ตทัวริสต์เข้าไทย

อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ผู้ประกอบการโรงแรมไทยสนใจในขณะนี้ คงหนีไม่พ้นความคืบหน้าของแผนการเปิดประเทศ และเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยอีกครั้ง หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยคลี่คลายดีอย่างต่อเนื่อง