Fri. Jul 19th, 2019

IT & Technology

Smart Hotel มากกว่าอาคาร คือ บริการที่เข้าถึง

เมื่อลูกค้าทุกคนที่ไลฟ์สไตล์หรือวงจรชีวิตและรสนิยมที่แตกต่างกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าคนไหนต้องดูแลอย่างไร?

BLOCKCHAIN เทคโนโลยีปฏิวัติธุรกิจโรงแรม

ปี 2019 ถือเป็นปีที่สำคัญมาก เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 1,000 ปีที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินโลกเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน ฝั่งอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีใหม่มาแนะนำ พร้อมพาทุกคนเดินทางสู่ ยุคบล็อกเชน (Blockchain) ขณะที่ภาคการเงินมีเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) ส่งเข้าประกวด

แนวคิดในการทำงานของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนว่าจ้าง

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเกือบทุกแขนงมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าด้วยอัตราเร่งที่สูงมาก บางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

ส่องเทรนด์ท่องเที่ยวโลกแห่งปี 2019 (ตอนจบ)

ตามกันต่อสำหรับเทรนด์พฤติกรรมน่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่งปี 2019 หลังจากฉบับที่แล้ว เรานำเสนอไปแล้ว 4 เทรนด์ด้วยกัน

ICO การระดมทุนด้วยเหรียญ Cryptocurrency

สืบเนื่องจากบทความเมื่อตอนที่แล้วที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงเงินสกุลดิจิทัลที่เรียกกันว่า Cryptocurrency ซึ่งเป็นสกุลเงินใหม่ที่กำลังค่อย ๆ ก้าวเข้ามาในระบบ เงินสกุลนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกพาใส่กระเป๋าไปไหนต่อไหนให้ลำบาก ไม่ต้องกลัวว่าตัวเงินจะชำรุดหรือสูญหาย เพราะจะมีเพียงตัวเลขให้เจ้าของเงินรับรู้ ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถจับจ่าย ซื้อของ โอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับผู้อื่นได้โดยง่าย