Wed. Jan 22nd, 2020

IT & Technology

บทบาทของหุ่นยนต์ในธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว

ครั้งหนึ่งที่จินตนาการเรื่องหุ่นยนต์ (Robot) จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์แบบในโลกภาพยนตร์นั้น เป็นเหมือนสิ่งที่ไกลเกินความเป็นจริง ผู้สร้างภาพยนตร์มักนำเสนอบทบาทของหุ่นยนต์ให้มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์

Serverless ทางเลือกใหม่สำหรับเว็บไซต์องค์กร

ในช่วง High Season ของแต่ละปี ผู้ประกอบการหลายท่านคงจะเคยได้ยินเสียงบ่นถึงการล่มของเว็บไซต์ของหลาย ๆ องค์กร ไม่เฉพาะแต่องค์กรที่เป็นภาคเอกชนเท่านั้น หน่วยงานรัฐเองก็มีปัญหาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผู้ที่ประสบปัญหามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ใช้บริการ

เจาะ 3 เทรนด์อนาคต ขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม (ตอน 1)

การทำธุรกิจโรงแรมแบบเดิม ๆ ด้วยความเชื่อหรือความรู้สึก อาจไม่ใช่คำตอบที่ตอบโจทย์นักในโลกยุคดิจทัลท่ีหมุนเร็ว มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Internet of Things (IoT) ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ขณะที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่นิยม ออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร

Co-Working Space สำนักงานแนวใหม่ เพื่อคนทำงานในยุค Startup เฟื่องฟู

ในยุคที่ผู้คนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้ที่สัญญาณไปถึง ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก แน่นอนว่าพฤติกรรมในการประกอบสัมมาอาชีวะของหลาย ๆ คนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน หนุ่มสาววัยทำงานในปัจจุบันมีมุมมองในการประกอบอาชีพแตกต่างไปจากรุ่นพ่อแม่อย่างสิ้นเชิง ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานนั่นเอง

Smart Lighting, Smart Hotelier Experiences

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในทุกวันนี้นั้น เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในภาคธุรกิจโรงแรมและสิ่งบันเทิงมีการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมาก เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้รวมไปถึงส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับโรงแรมที่น่าจับตามองชั่วโมงนี้ คือ ระบบแสงสว่างที่ใช้งานร่วมกับ IoT หรือ Internet of Things ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเข้าพักได้อย่างโดดเด่นชัดเจน