Fri. Apr 19th, 2024

Law & Tax

กฎหมายว่าด้วยพืชกระท่อม

วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เป็นวันที่พืชกระท่อมได้ถูกปลดออกจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 อันมีผลให้ผู้ที่ปลูกต้นกระท่อม ดื่มน้ำกระท่อม (ที่ไม่มีสารเสพติดให้โทษอื่น) หรือ กินใบกระท่อมก็จะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

กฎหมายน่ารู้ พืชกระท่อมและการปรับปรุงการขออนุญาตประกอบกิจการ

กฎหมายน่ารู้ที่น่าสนใจ คือ เรื่องพืชกระท่อมที่ถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กำลังคลี่คลาย ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการปรับปรุงการขออนุญาตประกอบกิจการให้พวกเราชาวโรงแรมได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

‘พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558’

หากเราเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยมักจะคุ้นเคยกับการประกาศของพนักงานบนเครื่อง อย่างเช่น “ผู้โดยสารโปรดทราบ………” ฟังแล้วเหมือนกับการขอความร่วมมือ คือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น

มาตรฐานดาวโรงแรมไทย

โควิด-19 ได้ทำร้ายคนทั่วโลกไปหลายล้านคนแล้ว ยังทำร้ายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ทรุดตัวลง และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร

การต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ของธุรกิจโรงแรม

วิกฤติโควิด-19 เป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนทำโรงแรมเคยประสบในรอบหลายสิบปี โรงแรมกว่า 90% ต้องปิดตัวเองลงชั่วคราวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ก็เริ่มมีโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น หัวหิน พัทยา เกาะเล็ก ๆ เริ่มเปิดบ้างแต่ก็ยังไม่เกิน 60%