Sat. Sep 23rd, 2023

Thai Hotels & Travel Issue Feb – Mar 2019

 ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่จีนกันในฉบับนี้ ให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกและผู้อ่านนิตยสาร THAI HOTELS & TRAVEL  ร่ำรวย การค้าการขายให้รุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ด้วยเงินทองสมกับเป็นปีหมูทอง

แม้ปัจจัยลบในปีนี้ยังมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลก  ความผันผวนค่าเงินที่จะต้องเข้ามากระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย รวมถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองก็ยังโดดเด่นไม่แพ้ใครในโลก และสู้ได้ในอาเซียน จะทำให้ธุรกิจโรงแรมคงประคองตัวเติบโตอยู่ได้ กอง บ.ก. ก็ขอเอาใจช่วยอยู่ข้างเวที เพราะแว่วมาว่ารัฐบาลเองก็จะขยาย VOA เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยยาวไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้อ่านกันใน THAI HOTELS & TRAVEL ฉบับนี้ เพราะการท่องเที่ยวยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เชื่อว่าตลอดปี น่าจะกิจกรรมดี ๆ แคมเปญเด็ด ๆ ออกมาให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ออกมาเดินทางจับจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างคึกคักอย่างแน่นอน

คอลัมน์เด่น นิตยสาร Thai Hotels & Travel

Vol.9 No.54 กุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2562 (February 2019 – March 2019)

คอลัมน์ Regional:

จับตาตรุษจีนปีกุน ลุ้น ‘จีนเที่ยวไทย’ ฟื้น 100% [หน้า 8]

Eye on Chinese New Year to wish for A 100% Recovery of ‘Chinese Traveling to Thailand’ [Page 8]

คอลัมน์ Hot Issue:

เศรษฐกิจโลกกับภาวะ ‘VUCA’ ชีพจรแห่งความไม่แน่นอน [หน้า 14]

World Economy Against ‘VUCA’ State – The Uncertainty Pulse [Page 14]

คอลัมน์ Inside:

ส่องเทรนด์ท่องเที่ยวโลกแห่งปี 2019 (ตอนที่ 2) [หน้า 18]

Look Through the World Tourism Trend 2019 (Final Episode) [Page 18]

E-Book

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *