Fri. Aug 23rd, 2019

August

การนอนที่ดีมีคุณภาพในความหมายของสปริงเมท

หากถามถึง 3 สิ่งที่บอกถึงความเป็นสปริงเมทเราจะได้รับคำตอบดังนี้ ยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความจริงใจและการเอาใจใส่ด้านการบริการ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในห้องนอน ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ปี แต่ใครจะรู้บ้างว่าชื่อของ Springmate มีที่มาจากการเป็นผู้ผลิตที่นอนคุณภาพที่สามารถผลิตสปริงได้เองด้วยเทคโนโลยีจากยุโรปมานานแสนนานทำให้เกิดรูปแบบของสปริงที่ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นหัวใจสำคัญของคำว่า’คุณภาพ’ และ‘การนอนที่ดี’

อบรม สัมมนาฟรี : การประหยัดคุ้มค่าการลงทุนกับนวัตกรรมสีเขียว ด้วย เครื่องล้างจาน โฮบาร์ท

อบรม สัมมนาฟรี : การประหยัดคุ้มค่าการลงทุนกับนวัตกรรมสีเขียว ด้วย เครื่องล้างจาน โฮบาร์ท Green Innovation for Savings by HOBART ในห้องล้างภาชนะ มีเครื่องล้างจาน