Tue. Mar 5th, 2024
HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0

HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0

HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0 ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เพื่อชิงการเป็นผู้นำในตลาด โดย HOBART โฮบาร์ท วันนี้มีอายุครบ 120 ปี

จึงเป็นหนึ่งในผู้นำซึ่งมีแนวทางการสร้างสรรค์พร้อมทั้ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพสู่สังคมอย่างโดดเด่น และมุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นหลัก จนล่าสุด ได้รางวัล ยอดเยี่ยม จาก EPA ,ENERGY STAR เป็นปีที่แปด ติดต่อกัน ทั้งนี้ คุณวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ Country Manager Thailand and Indo-China (CLMV) จะขยายความภาพแห่งความสำเร็จดังกล่าว

คุณวิวัฒน์ เริ่มต้นกล่าวถึงโฮบาร์ทว่า สำนักงานโฮบาร์ทประเทศไทย และอินโดไชน่า จัดตั้งขึ้นมานานกว่า 5 ปี โดยต่อยอดจากความสำเร็จของ HOBART ที่มีใช้อยู่แพร่หลายในโรงแรม 5 ดาว ของเมืองไทยมากว่า 50 ปี ตั่งแต่ช่วงเปิดประเทศเมื่อเริ่มต้อนรับการลงทุน FDI (Foreign Direct Investment) จากต่างประเทศ วันนี้เรามีผู้แทนจำหน่ายที่สามารถจำหน่ายและบริการลูกค้าได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ ทั่วทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ในประเทศไทย ตั้งแต่สินค้าประเภทเครื่องล้างจาน, เครื่องเตรียมอาหาร และเครื่องครัวอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Illinois Tool Works, ITW หนึ่งในผู้นำเครื่องครัวอุตสาหกรรม ( Food Service Equipment) ของโลกจากสหรัฐอเมริกา

“โฮบาร์ทเป็นผู้นำของโลกในผลิตภัณฑ์เครื่องล้างภาชนะก็มีอายุกว่า 120 ปี มีฐานการผลิตทั้งใน สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี อีกทั้ง ยังเป็นมรดกเครื่องล้างจานเครื่องแรกของโลก วันนี้เราเป็นผู้นำตลาดเครื่องล้างจาน ตลาดบน (High-Tier) ของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม 5 ดาว ภัตตาคารนานาชาติ ก็ล้วนแต่ใช้เครื่องล้างจาน HOBART เช่น โรงแรมมาริออท ฮิลตัน อินเตอร์คอนฯ โนโวเทล ฮอลลิเดย์อินน์ ดุสิตธานี รวมทั้ง ซิสเลอร์ สตาร์บัค พิชซ่าฮัท เดอะพิชซ่า เอ็มเค ฟูจิ โออิชิ ก็ล้วนแล้วแต่มีเครื่องล้างจาน HOBART ใช้งานอยู่ จึงเป็นการยืนยันได้ว่า HOBART เป็นที่นิยมในตลาดในเมืองไทย อย่างแท้จริง”

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของโฮบาร์ท (ประเทศไทย) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ ITW มีแบรนด์สินค้า ดังนี้ HOBART: เครื่องล้างจานเครื่องเตรียมอาหารระดับโลกที่โรงแรม 5 ดาว เลือกใช้

VULCAN: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ สำหรับประกอบอาหาร จากสหรัฐอเมริกา
FOSTER: เครื่องเย็นระดับพรีเมี่ยมจากประเทศอังกฤษ
SOMAT: เครื่องลดขยะอาหารตามแนวทาง ZERO WASTE ตามมาตรฐาน EPA
BONNET: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ สำหรับประกอบอาหาร จากฝรั่งเศส

“เครื่องล้างจาน HOBART Dish Washer เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะสีเขียว จากเยอรมันนี ที่มีสมรรถนะการประหยัดน้ำ ไฟฟ้าและเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก จนทำให้สามารถคืนทุน Return on Investment ได้จากประหยัดเพียงไม่กี่ปี เพราะวันนี้การใช้สินค้าเครื่องล้างจานราคาถูก ไม่ได้ตอบโจทย์การลงทุนที่ดีเสมอไป เพราะมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการ operating อีกมากเกินจนท่วมค่าการดูแล ดังนั้น HOBART จึงมีแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ Total Cost of Ownership ที่แสดงถึงความคุ้มค่าจากเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การลงทุนอย่างแท้จริง” คุณวิวัฒน์ อธิบายเสริมถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องล้างจาน HOBART Dish Washer อีกทั้ง จุดขายที่ลูกค้าให้ความเชื่อใจในการซื้อสินค้าหรือบริการจากโฮบาร์ท (ประเทศไทย) คือเรามีการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพจากผู้แทนจำหน่าย เครื่องล้างจาน HOBART ที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และการดูแลจากศูนย์อะไหล่ ณ สำนักงาน ถนนสาทร ที่ดูแลทั้งประเทศไทย และอินโดไชน่า ในกลุ่มประเทศ CLMV

เครื่องล้างจาน

Sustainability… แนวคิดที่สำคัญของการทำธุรกิจ

เมื่อถามถึงแนวคิดสำคัญของการทำธุรกิจในปีนี้นั้น คุณวิวัฒน์ กล่าวว่า ตลอดปีนี้ โฮบาร์ทประเทศไทย และอินโดไชน่า มีแนวคิดการส่งเสริมความยั่งยืน Sustainability ในวัฏจักร การขจัดขยะอาหาร Food Waste ที่กำเนิด ณ จุดเครื่องล้างจาน ในห้องครัว โดยจะมี SOMAT เป็นธงนำ เทคโนโลยี on-site waste reduction ที่มีใช้แพร่หลายในหน่วยงาน องค์กรสีเขียวใน สหรัฐอเมริกา ทั้งโรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เช่น Yale ,Boston และ Harvard ตามแนวทาง Zero Waste ซึ่งก็ได้ติดตั้งล่าสุด มีใช้ที่ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วนี้

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ทงการตลาดของโฮบาร์ท (ประเทศไทย) ในครึ่งปีหลัง 2017 คือ การมุ่งเน้นแผนงานสนับสนุน การส่งเสริมอบรม งานบริการ ให้กับผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งสต๊อกอะไหล่ แบบ Just-in-Time ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ HOBART แม้ว่ารุ่นนั้นอาจไม่ได้ผลิตแล้วก็ตาม

เครื่องกำจัดขยะ

เมื่อถามถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากรในองค์กร คุณวิวัฒน์กล่าวว่า HOBART เยอรมนี มีแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปสู่โลกยุค 4.0 เช่นกัน เช่น Internet of Thing (IoT) ที่อีกไม่นาน เราจะสามารถลด Service Level จากการใช้ Smart Intelligence กับ เครื่องล้างจานได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรก็มีการจัดอบรม cross culture ระดับเอเชียแปซิฟิก เพื่อเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีหลายระดับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจเจกชน เพราะHOBART เราเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเป็นเจ้าของ Entrerpreneur ในภาวะผู้นำ ในทุกระดับ

“ปีนี้เรามีผลิตภัฑ์คุณภาพจากยุโรปที่จะเปิดตัวมากมาย อีกทั้ง ราคา สามารถแข่งขันและจับต้องได้ เพราะเรามีต้นทุนสินค้าทีดี ในฐานะที่ HOBART ประเทศไทยเป็นบริษัทลูกโดยตรง ที่เติบโตโดดเด่น ที่สุดใน เอเชียแปซิฟิก ตราบใดที่ตลาดเมืองไทยยังคงต้อนรับสินค้ามาตรฐานสูงที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการลงทุนอยู่เสมอ” คุณวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *