Mon. Mar 8th, 2021

เทคโนโลยี

ส่องเทรนด์ท่องเที่ยวมาแรงแห่งทศวรรษ 2020

เทรนด์ท่องเที่ยวมาแรงแห่งทศวรรษใหม่ 2020 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความต้องการ และแรงบันดาลใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ยังคงเกาะเกี่ยวกับ ‘เทคโนโลยี’ เพราะนี่คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

BLOCKCHAIN เทคโนโลยีปฏิวัติธุรกิจโรงแรม

ปี 2019 ถือเป็นปีที่สำคัญมาก เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 1,000 ปีที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินโลกเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน ฝั่งอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีใหม่มาแนะนำ พร้อมพาทุกคนเดินทางสู่ ยุคบล็อกเชน (Blockchain) ขณะที่ภาคการเงินมีเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) ส่งเข้าประกวด

แนวคิดในการทำงานของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนว่าจ้าง

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเกือบทุกแขนงมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าด้วยอัตราเร่งที่สูงมาก บางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

ภายในโรงแรมแห่งอนาคตของอาลีบาบา รวมเทคโนโลยีอะไรเอาไว้บ้าง

หลายครั้งแล้วที่คุณได้เห็นอะไรใหม่ๆ จาก อาลีบาบา ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนที่มักจะมาพร้อมโครงการแปลกใหม่อยู่เสมอ เราได้เห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ ร้านอาหารรูปแบบใหม่ ระบบการจ่ายเงิน ระบบการจองตั๋ว แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้พบเจอกับบริการโรงแรมแห่งอนาคตกันจริงๆ ซะที

ICO การระดมทุนด้วยเหรียญ Cryptocurrency

สืบเนื่องจากบทความเมื่อตอนที่แล้วที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงเงินสกุลดิจิทัลที่เรียกกันว่า Cryptocurrency ซึ่งเป็นสกุลเงินใหม่ที่กำลังค่อย ๆ ก้าวเข้ามาในระบบ เงินสกุลนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกพาใส่กระเป๋าไปไหนต่อไหนให้ลำบาก ไม่ต้องกลัวว่าตัวเงินจะชำรุดหรือสูญหาย เพราะจะมีเพียงตัวเลขให้เจ้าของเงินรับรู้ ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถจับจ่าย ซื้อของ โอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับผู้อื่นได้โดยง่าย