Tue. Mar 5th, 2024
การใช้ Social Media กับ Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมี

การใช้ Social Media กับ Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมี

ภาพเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ Social Media ระหว่างปี 2014 กับปี 2018 จะเห็นได้ว่าการเข้าสังคมไม่ใช่แรงจูงใจหลักในการใช้ Social Media อีกต่อไป เพราะคนส่วนใหญ่ยอมรับว่า Social คือพื้นที่ของการตลาด โฆษณา และการค้าขาย

การใช้ Social Media กับ Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมี

สังเกตได้จากข้อที่ 4 การเข้ามาหาซื้อสินค้าหรือบริการหรือเข้ามาหาข้อมูลมีมากถึง 30% หรือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 26% Social Media จึงกลายเป็นพื้นที่สำหรับการขายสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเป็นช่องทางการหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่การเลือกจองโรงแรมนั่นเอง

ทำไมนักการตลาดโรงแรมถึงควรรู้?

ข้อมูลข้างต้นกำลังบอกกับนักการตลาดว่า ในปัจจุบันมีคนกว่า 39% เห็นสินค้าหรือบริการผ่าน Social Media ผ่านช่องทางอื่น และ 1 ใน 4 ก็ดูคำแนะนำของคนบน Social Media ก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน และกว่า 42% ก็บอกว่าก่อนจะซื้อก็จะใช้ Social Media หาข้อมูลเป็นอันดับสองรองจาก google นั่นเอง

เท่ากับว่าการนำเสนอสินค้าและบริการผ่าน Social Media นั้นได้ผลมาก และเหล่า KOL หรือ influencer ก็มีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงผู้คนบน Social Media เพราะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการใช้ Social Media ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้อยากจะพูดถึงทักษะพื้นฐานบางอย่าง หรือ Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมีขึ้นมา ไม่อย่างนั้น อาจจะทำงานได้ลำบากกว่าเดิมก็ได้

Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมี

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลแรงจูงใจในการใช้โซเชียลมีเดียเปรียบเทียบในปี 2014 กับ 2018 ที่เขียนถึงไปข้างต้นนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าคุณไม่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อหาเหตุผลหรือสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สามารถประเมินได้ว่าจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นอีก รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการยิง Ads ต่างๆ ได้อีกด้วย

ทักษะในการสื่อสาร

บางทีนักการตลาดก็มักจะคุยไม่รู้เรื่อง เพราะค่อนข้างเป็นงานที่เฉพาะทาง รวมถึงศัพท์ต่างๆ ด้วย พอไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจตรงกันได้ ก็จะยิ่งทำให้คนอื่นเกิดความเคลือบแคลงใจ เพราะฉะนั้นนักการตลาดโรงแรมจึงควรจะคุยงานกับคนอื่นได้ เชื่อมโยงกับทีมอื่นๆ ให้เป็น อย่างเช่น ข้อมูลข้างต้น ลองจินตาการดูว่าจะนำมาปรับปรุงการทำการตลาดอย่างไร และจะต้องขอความร่วมมือจากแผนกไหนบ้าง โดยเอาข้อมูลดังกล่าวไปบอกให้พวกเขาเข้าใจ

ทักษะในการแก้ปัญหา

ยิ่งโลกเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ความซับซ้อนของวิถีชีวิตผู้บริโภคก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในจะเทคโนโลยีต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามาอีก นักการตลาดจึงควรมีหลักการและวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย และมีความซับซ้อน (Complex Problem) เช่น ยอดจองไม่มี อาจจะไม่ได้เกิดจากการยิง Ads อย่างเดียว แต่มีสาเหตุอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.smartfinder.asia วันที่ 25 มิ.ย. 62
www.smartfinder.asia/social-media-soft-skill-นักการตลาดโรงแรม/

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *