Tue. Mar 5th, 2024
ชำนาญ-ศรีสวัสดิ์

เลือกตั้งประธานสภาท่องเที่ยว “โกจง-ชำนาญ ศรีสวัสดิ์” นั่งบริหารต่อวาระ 2

เลือกตั้งประธานสภาท่องเที่ยว “โกจง-ชำนาญ ศรีสวัสดิ์” ชนะ “โก้-ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม” ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้นั่งบริหารต่อวาระ 2 ปี 2566-2568

การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สทท.) วาระปี 2566-2568 เมื่อบ่ายวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผลคือนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) อดีตประธาน สทท. ที่หมดวาระไปเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน สทท. ต่อเป็นวาระที่ 2 โดยชนะนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม (โก้) ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครท้าชิง

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผย ว่า ตนมีความพร้อมมากที่จะเข้ามาทำงานในฐานะประธาน สทท. ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมาที่ได้ทำงานในฐานะประธาน สทท.ได้รับรู้และเข้าใจปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะปัญหาด้านการฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการในฝั่งซัพพลายไซด์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ที่ผ่านมายังกลับมาได้แค่บางส่วนเท่านั้น ตนจึงอยากเข้ามาขับเคลื่อนต่ออีกวาระ

ทั้งนี้ ส่วนตัวยังเชื่อมั่นมาตลอดว่าการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีที่สุด เร็วที่สุด และใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

“ในช่วง 1-2 ปีจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่ภาคการท่องเที่ยวต้องมีผู้นำที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาขับเคลื่อน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศกลับมาเติบโตอีกครั้ง” นายชำนาญกล่าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-1166559

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *