Wed. Jun 23rd, 2021

ร่วมงาน ‘จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ’

วันที่ 2 กันยายน 2563 คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมงาน ‘จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ’ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมีคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยยังเข้าร่วมกิจกรรม Thailand MICE Mart อีกด้วย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *