Sun. Sep 26th, 2021

ปรับเว็บไซต์ให้รองรับ BERT ปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดของ Google Search

หลังจากที่โลกได้รู้จักกับ Google.com การจะสืบค้นข้อมูลใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปโดยปริยาย เพียงผู้ใช้งานพิมพ์คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) ลงในช่องค้นหาบน Google Search แล้วกดปุ่ม Enter รายการข้อมูลที่ต้องการทราบก็แสดงขึ้นมาทันที แน่นอนว่ารายการที่อยู่บนสุดก็มักจะได้รับการคลิกดูเป็นลำดับแรกเสมอ

ท่านผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองย่อมทราบดีว่าการทำให้เว็บไซต์ของเราขึ้นไปอยู่รายการแรกใน Google Search ได้นั้นถือเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด เพราะจะเป็นช่องทางสำคัญที่จะถูกคลิกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเป็นเรื่องของการชิงความได้เปรียบในการทำธุรกิจออนไลน์ที่ผู้ประกอบการสมัยใหม่ต่างก็ขวนขวายกันอย่างเต็มที่ และต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าบางครั้งการจะไปถึงจุดหมายก็จำเป็นต้องมีการลงทุนลงแรงกันพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามากำกับดูแลและออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ Google ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ Google สามารถประมวลผลการจัดอันดับรายการเว็บไซต์เมื่อสืบค้นบน Google.com ได้ถูกต้อง โดยทาง Google ได้ให้คำจำกัดความถึงกระบวนการปรับแต่งและออกแบบเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (Search Engine) รวมไปถึงการทำให้เว็บไซต์มีคุณภาพในการแสดงผลที่ดีขึ้นว่า Search Engine Optimization (SEO) นั่นเอง สำหรับข้อกำหนดในการปรับเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Google นั้น ท่านผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้จากที่นี่ https://bit.ly/2tA9OJH

อย่างที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการบริหารจัดการให้เว็บไซต์ของธุรกิจไปแสดงผลในลำดับต้น ๆ ของ Google Search นั้น เป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ และเนื่องจากในบางธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก จึงไม่อาจยืนยันได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะอยู่ในลำดับต้น ๆ ของ Google Search ตลอดไป คำหรือคีย์เวิร์ดหลัก ๆ ที่ลูกค้าใช้สืบค้น เช่น คำว่า ที่พัก ห้องพัก โรงแรม ฯลฯ มีการแข่งขันที่สูงมาก บางครั้งเราจึงพบว่าเมื่อวานลำดับแสดงผลสืบค้นของเว็บไซต์เคยอยู่อันดับต้น ๆ แต่ในวันถัดมาก็หล่นไปอยู่ลำดับท้าย ๆ ได้ และด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคเหล่านี้ ทางผู้รับจ้างทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของเราก็จะใช้เป็นเหตุผลในการเข้ามากำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าจะต้องการันตีผลให้ได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะอยู่ในลำดับต้น ๆ ต่อไปได้อีกนานเพียงใด

เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา Google ได้ประกาศระบบมาตรฐานการประมวลผลการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Algorithm) ใหม่โดยใช้ชื่อว่า BERT ซึ่งย่อมาจาก Bidirectional Encoder Representations from Transformer ความพิเศษของ BERT นั้นเป็นการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่คิดค้นใหม่เข้ามาประมวลผลคำสืบค้นจาก Google Search ทำให้ผลที่ได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด ที่น่าสนใจ คือ BERT เป็น Algorithm ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มคำ ทั้งนี้ Google ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ความพิเศษของ BERT อยู่ตรงที่เป็นการประมวลผลภาษาแบบธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) ทำให้มีความเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้ค้นหามากยิ่งขึ้น นับเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสืบค้นที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในรอบ 5 ปีเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่า BERT เน้นให้ความสำคัญกับคำหรือกลุ่มคำที่ใช้สืบค้นข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่ท่านผู้ประกอบการจะต้องเร่งเตรียมการ คือ การปรับเว็บไซต์ให้สมบรูณ์พร้อม โดยเฉพาะคำหรือข้อความต่าง ๆ ที่นำเสนออยู่บนเว็บไซต์จะต้องดูเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายกับผู้คนทุกระดับ มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และที่สำคัญคือจะต้องมีการตรวจทานเรื่องความถูกต้องของคำ ซึ่งในช่วงแรกนั้น BERT จะมีผลกับเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อน เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีผลกับเว็บไซต์ที่แสดงผลเป็นภาษาไทย

อย่างไรก็ตาม แม้เวลานี้และในอนาคต BERT จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราไปอยู่ในอันดับต้น ๆ ของการสืบค้นได้ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความสมบรูณ์ของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้

  • โฮสต์ที่เก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) จะต้องมีความเสถียรสูง ไม่ช้า และไม่ล่มบ่อย สามารถรองรับผู้ใช้งานในปริมาณมากได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ Google Algorithm จะมีการเก็บข้อมูลสถานะความพร้อมของเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเว็บไซต์มีปัญหา เปิดช้า หรือไม่สามารถเปิดได้ คะแนนก็อาจจะถูกลดทอนลง ทำให้ลำดับในการแสดงผลใน Google Search ตกมาอันดับล่าง ๆ ได้
  • หน้าเว็บเพจทุกหน้าบนเว็บไซต์ไม่ควรมี Error หรือเปิดไม่ขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากโค้ดทำงานผิดพลาด หรือเกิดจากการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ที่อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ก็ตาม
  • เว็บไซต์จะต้องมีการเข้ารหัสเป็น https:// (ไม่ใช่ http://) ส่วนนี้จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากทาง Google ได้ประกาศมาเกือบสองปีแล้ว เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งจะมีผลไปถึงความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้งานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Google Search Algolitm ถือเป็นเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างระบบสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการได้โดยง่าย ท่านผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับหรือผลักดันให้เว็บไซต์ของท่านมีความพร้อมและอัปเดตข่าวสารจาก Google อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้น ๆ  ของการ Search บน Google.com นั่นเอง

ที่มา : นิตยสาร Thai Hotel & Travel Magazine ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2020

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *