Fri. Jul 23rd, 2021
Nano LiquiTec ลดค่าใช้จ่ายสำหรับตู้เย็นของภัตตาคารโรงแรม

Nano LiquiTec ลดค่าใช้จ่ายสำหรับตู้เย็นของภัตตาคารโรงแรม

กระบวนการปรุงอาหารและการเตรียมอาหารนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด ตามมาด้วยกระบวนการทำความร้อนและกระบวนการทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ จากข้อมูลของ EIA (Energy Information Administration) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับด้านพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงข้อมูลว่า กว่า 50% ของการใช้พลังงานภายในอาคารนั้นจะใช้ไปกับตู้เย็นเป็นหลัก ซึ่งหากสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงได้จะทำให้มีเงินทุนเหลือสำหรับการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเงินหมุนเวียนในระบบที่มีเพิ่มมากขึ้น

ตู้ทำความเย็นสำหรับการใช้งานในห้องครัวสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกิจการโรงแรมนั้น เป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานสำหรับทำความเย็นที่สูง เนื่องจากต้องรองรับการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวภายใต้สภาวะอากาศอันร้อนอบอ้าวของประเทศไทย หากมีระบบทำความเย็นหรือสารหล่อเย็นที่ขาดคุณภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาของเสียและรสชาติอาหารที่ผิดเพี้ยนได้

ด้วยเทคโนโลยีจาก Nano LiquiTec ที่ได้พัฒนาของเหลวหล่อเย็นขึ้นมา เพื่อตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับงานภายในห้องครัวและระบบหล่อเย็นภายในโรงแรมอื่นๆ ซึ่งเน้นไปที่ความสามารถในการประหยัดพลังงานและการเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องทำความเย็น พร้อมกับความทนทานของสารหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถติดตั้งได้ง่ายและสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้การลงทุนสำหรับ Nano LiquiTec เป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับภัตตาคารของโรงแรม

ศักยภาพของ Nano LiquiTec

ด้วยศักยภาพในการประหยัดพลังงาน เมื่อใช้ Nano LiquiTec ร่วมกับ Graphene Dynamics สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงสุดถึง 25% ในส่วนของการทำความเย็นจากการรายงานผลของ ENERGY STAR ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการรับประกันการประหยัดพลังงานคล้ายกับฉลากเบอร์ 5 ของประเทศไทย และในส่วนของห้องพักนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 2,196 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานสำหรับเนื้อแปรรูปที่เป็น Cold Cuts ทำให้สามารถรักษาสถานภาพของอาหารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คงไว้ซึ่งรสชาติอาหารที่ต้องการจากการรักษาความสดและความสะอาดของวัตถุดิบ

กระบวนการทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ

จากข้อมูลของ Global Cold Chain Alliance ระบบตู้ทำความเย็นนั้นถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ข้อมูลเฉลี่ยสำหรับโกดังเก็บสินค้าที่มีตู้ทำความเย็นใช้พลังงานประมาณ 1.54 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อคิวบิกฟุต ทั้งที่ควรจะใช้เพียง 0.6 กิโลวัตต์ ซึ่งน้อยกว่าสิ่งที่เป็นในปัจจุบันถึง 40% นอกจากนี้ยังสามารถทำความเร็วได้ภายใต้เวลาที่น้อยลง

Nano LiquiTec นั้น สามารถใช้ได้กับภัตตาคาร เครื่องทำความเย็น เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องมือทำความเย็น โดยจำเป็นต้องติดตั้งเข้ากับระบบ Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) จะสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานได้ถึง 58-64% และลดการใช้พลังงานได้ถึง 12-18% ซึ่งความโดดเด่นของ Nano LiquiTec มีดังนี้

 1. มีความมั่นใจและปลอดความเสี่ยง
 2. ยืดอายุเครื่องมือ
 3. สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของระบบ ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 ปี
 4. ลดการใช้พลังงาน
 5. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 6. ลดการเสียดสีและการสั่นสะเทือน
 7. ลดปริมาณของ Carbon Footprint
 8. ยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 25% โดยประมาณ
 9. สามารถคืนทุนได้ภายใน 12 เดือน
 10. Return on Investment (ROI) มีมากกว่า 500%
 11. ยกระดับศักยภาพการทำงานของระบบ
 12. ความสามารถในการทำความเย็นมีเพิ่มขึ้น
 13. เป็นเทคโนโลยีสีเขียวเต็มรูปแบบ ปราศจากสารพิษและการปนเปื้อน

ซึ่งการใช้งานหากเทียบเคียงกับ Polarized Refrigerant Oil Additives (PROA) ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้ในตลาดจะพบว่า PROA นั้นเต็มไปด้วยสารเคมีผสม บางยี่ห้อผสมซัลเฟอร์ ซึ่งเมื่อเจอกับน้ำมัน Compressor จะก่อให้เกิดกรด Sulfuric และ Chlorine เมื่อผสมกับน้ำมันหรือความชื้นสามารถก่อให้เกิด Hydrochloric ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ขี้ผึ้งหรือสารเคมีที่ใช้สามารถกั้นระบบไหลเวียนของระบบหล่อเย็นและก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้นได้ ทั้งยังไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการใช้งาน Nano LiquiTec ร่วมกับ Graphene Dynamics สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและตู้ควบคุมอุณหภูมิอาหารลงได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหล่อเย็นสำหรับห้องครัวและตู้ทำความเย็นสำหรับถนอมอาหารได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งนอกเหนือไปจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถคืนทุนให้กับผู้ประกอบการได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้ำยาหล่อเย็นที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานภายในห้องอาหารของโรงแรมที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพภัตตาคารประจำโรงแรมได้อีกทางหนึ่ง

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *