Fri. Apr 19th, 2024
โรงแรมยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ

โรงแรมยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากในอนาคตคาดการณ์ไว้ว่า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุของไทยจะมีสัดส่วนถึง 32.1% ของประชากรทั้งประเทศหรือราว 20.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 จะเห็นได้ว่า สังคมผู้สูงอายุเริ่มกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยไปแล้ว ถ้าเทียบกับสังคมต้นแบบอย่างประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น อาคารสาธารณะที่กล่าวถึงการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุก็คงหนีไม่พ้นกับโรงแรมหรือที่พักสำหรับผู้สูงอายุ

โรงแรมส่วนใหญ่แล้วมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยวหลายประเภท หลายวัย การออกแบบที่คำนึงถึงผู้สูงอายุถือได้ว่ามีความสำคัญและควรตระหนักอย่างมากเพราะในอนาคตประชากรผู้สูงอายุจะเป็นหนึ่งในสี่ของประชากรไทยเลยทีเดียว

ทางลาดชัน… สำคัญ

การออกแบบโดยคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างระดับด้วยทางลาดชันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุบางคนใช้รถเข็น หรือไม้เท้าช่วยในการเดิน ทางลาดชันที่ไม่มีระดับที่แตกต่างกันมากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ รวมถึงวัสดุปูผิวต้องไม่มี
ความขรุขระ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพราะผู้สูงอายุมีสายตาที่มองเห็นไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

การออกแบบส่วนอาบน้ำ… เรื่องใหญ่

การอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในโรงแรมสำหรับผู้สูงอายุของญี่ปุ่นบางที่จะออกแบบส่วนอาบน้ำของผู้สูงอายุเป็นแบบอาบน้ำรวม เพื่อป้องกันการลื่นหกล้มของผู้สูงอายุ และมีคนดูแลไม่มากในการดูแลส่วนอาบน้ำของผู้สูงอายุ ราวกันตกในส่วนนี้มีความสำคัญเพราะห้องน้ำมีส่วนเปียกมีผลต่อการลื่นล้มได้ ประตูควรออกแบบเป็นบานเลื่อน เพราะบานเปิดอาจปิดกระแทกผู้สูงอายุได้ การใช้งานเป็นบานเลื่อนจึงมีความเหมาะสม

ผู้สูงอายุ

เทคโนโลยีการออกแบบงานระบบ เช่น ระบบ Sensor ตรวจจับอัตโนมัติ ปุ่มกดสัญญาณอัตโนมัติ ขอความช่วยเหลือ รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด ต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแล แพทย์ พยาบาลได้อย่างทันท่วงที ยิ่งปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์ Smartphone การออกแบบให้ห้องควบคุมมีการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application ก็ยิ่งสร้างทางเลือกและความสะดวกรวดเร็ว หากเกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุของผู้สูงอายุได้การออกแบบส่วนสันทนาการก็เป็นงานใหญ่

การติดต่อพบปะกันของผู้สูงอายุนั้นสร้างความผ่อนคลายรวมถึงสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ รู้สึกถึงความมีคุณค่า การจัดพื้นที่สันทนาการ ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและญาติก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันหากพื้นที่ของโรงแรมมีส่วนนี้ก็สามารถสร้างจุดขายให้กับแขกที่เป็นผู้สูงอายุได้ ยิ่งออกแบบให้ใกล้ชิดธรรมชาติหรือสามารถใช้พื้นที่สันทนาการเป็นส่วนภายนอกที่ใกล้ชิดธรรมชาติก็จะเป็นจุดผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

การเตรียมตัวในการออกแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุกับอาคารสาธารณะประเภทโรงแรมจึงนับว่า ใครเตรียมตัวก่อนก็สำเร็จก่อน เพราะการขายห้อง ขายบริการ เป็นการบอกต่อในความประทับใจ และนั่นคือ กำไร เป็นของกำนัลของการบริการ

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *