Tue. Mar 5th, 2024
สมาคมโรงแรมไทย โวยคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

สมาคมโรงแรมไทย โวยคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

กรรมการสมาคมโรงแรมไทยร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบคอนโดหรูหัวหินลอบเปิดห้องเช่ารายวันผิดกฎหมายก่อเหตุรำคาญใช้อาคารผิดประเภท

วันที่ 9 ตุลาคม นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย ประธานร่วมฝ่ายสิ่งแวดล้อม อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอหัวหินและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน กรณีการนำอาคารที่พักอาศัยดัดแปลงเป็นอาคารโรงแรมและโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการ ในพื้นที่ อ.หัวหิน หลังจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใน อ.หัวหิน และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ได้ร้องเรียนผ่านสมาคมโรงแรมไทย นำที่พักอาศัยมาดัดแปลงเป็นโรงแรมเปิดให้พักรายวันมีความผิดตาม พรบ.โรงแรม 2547 นอกจากนั้นโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว นำห้องพักขายให้กับนักท่องเที่ยวโดยคิดค่าห้องพักเป็นรายวัน

สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ตระหนักถึงปัญหาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรป และสแกนดิเนเวีย ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของเมืองหัวหิน เนื่องจากการนำที่พักอาศัยมาดัดแปลงเป็นโรงแรม ไม่มีการส่งแบบ รร. 4 และการลงทะเบียนบันทึกของผู้เข้าพัก แบบ รร. 14 ให้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ที่อาพักอาศัย และการส่งรายงานการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้กับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ( ตม.) หากเกิดกระทบด้านความมั่นคงในเมืองหัวหินและ ชะอำ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถติดตามได้ “

นายอุดมกล่าวว่า นอกจากนั้นยังเป็นการรบกวนความเป็นสงบและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของห้องพักที่ได้มีการซื้อห้องพักเพื่อเป็นสถานที่มาพักผ่อนตากอากาศ จากเจ้าของโครงการ และประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยใกล้เคียงที่ติดกับบ้านพักอาศัยที่ดัดแปลงมาทาเป็นที่พักแบบพูลวิวล่าและมีการให้พักอาศัยมากกว่า 20 คนขึ้นไป ได้ก่อเหตุรำคาญด้วยการเปิดเสียงเพลงและใช้เครื่องดนตรีดังมากกว่าปกติรบกวนพื้นที่ใกล้เคียง

“ในหนังสือร้องเรียนสมาคมฯได้ส่งเอกสารตัวอย่างของ website : www.ilove-huahin.com ที่มีการโฆษณาที่พักต่างๆ และคอนโดมิเนียมบางโครงการ ที่มีทั้งเว๊ปไซด์ และเฟซบุ๊กมีการขายห้องพักในรูปแบบโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม 2547 และตัวอย่างที่พักอาคารสูง 4-5 ชั้นและบ้านพัก 2 ชั้นใกล้เคียงกัน นำมาดัดแปลงการใช้อาคารเปิดเป็นโรงแรมที่ผิดกฎหมาย ชื่อที่พัก The Line G2 Pool Villa 5 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ ที่ชุมชนตะเกียบในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน สามารถรับนักท่องเที่ยว ได้มากกว่า 20 คน สมาคมฯขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และตักเตือนเจ้าของหรือผู้ดูแลบ้านพักต่างๆและนิติบุคคล คอนโดมิเนียมในแต่ละโครงการให้ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในเมืองหัวหินในอนาคต“ นายอุดมกล่าวและว่า ขอให้เทศบาลหัวหินแจ้งเจ้าหน้าที่กองช่างระงับการระงับการใช้อาคารสูง 4-5 ชั้นของที่พัก The Line G2 Pool Villa ซึ่งก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่ดัดแปลงเป็นโรงแรม มีความผิดตาม พรบ ควบคุมอาคาร 2522


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 9 ต.ค. 61
www.prachachat.net/general/news-231761

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *