Mon. Jan 18th, 2021
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรอันทรงเกียรติจากโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย SHA เป็นโครงการใหม่คิดริเริ่มเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากธุรกิจภายในประเทศได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการชั่วคราวเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตราสัญลักษณ์ SHA เป็นเครื่องหมายการรับรองซึ่งช่วยให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับแขกผู้เข้าพัก ซึ่งตราสัญลักษณ์ SHA นี้จะมีระยะเวลาการรับรองมาตรการความปลอดภัยและสุขขอนามัยถึง 2 ปี และเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้ มร. สเตฟาน ไฮนซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีความปลาบปลื้มยินดีที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการตลาดในประเทศ เป็นผู้แทนมอบตราสัญลักษณ์ให้ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

มร. สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่าด้วยความยินดีว่า “โรงแรมฯ ของเรานั้น พวกเราทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมการดำเนินการตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรการรูปแบบใหม่ “New Normal” เพื่อให้แขกที่มาเยือนหรือเข้าพักได้มั่นใจถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตามข้อกำหนด ตราสัญลักษณ์ SHA นี้จะยิ่งทำให้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น และขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ให้แนวทางการสร้างมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและที่สำคัญพนักงานโรงแรมฯ ทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการในรูปแบบใหม่นี้”

ที่มา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *