Tue. Mar 5th, 2024
โรงแรมไทย

มาตรฐานดาวโรงแรมไทย

โควิด-19 ได้ทำร้ายคนทั่วโลกไปหลายล้านคนแล้ว ยังทำร้ายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ทรุดตัวลง และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร

ประเทศไทย มีรายได้สูงสุดอยู่ 2 ทาง คือ การส่งสินค้าออกและการท่องเที่ยว การส่งสินค้าออกนั้นซบเซามาตั้งแต่ก่อนวิกฤตและยิ่งแย่ลงเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ส่วนการท่องเที่ยวที่ซึ่งกำลังเติบโตเพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา พอเกิดวิกฤตโควิด-19 นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันกลับและไม่มีใครมาเพิ่ม เพราะทุกประเทศเริ่มมีมาตรการป้องกันโดยการปิดประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ผู้เข้าพักเริ่มน้อยลงจนเงียบสนิทช่วงเดือนเมษายน รัฐบาลเองก็พยายามช่วยทุกธุรกิจเท่าที่กระทำได้ แต่ความยืดเยื้อของวิกฤตครั้งนี้นานเกินกว่าที่ทุกคนคาดการณ์

ในที่สุดเมื่อเหตุการณ์ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อค่อย ๆ ลดลง รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการจ่ายเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้น ตั้งแต่มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกมาโดยร่วมมือกับภาคเอกชน คนไทยก็ได้ออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจน้ำมัน สายการบินภายในประเทศฯ ต่างก็ได้รับอานิสงส์กันถ้วนหน้า

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก เพราะเราต่างทราบดีว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวนั้น ไทยเที่ยวไทยมีสัดส่วนเพียง 1/3 ดังนั้น ถึงแม้จะส่งเสริมอย่างไรเราก็คงมีรายได้เท่าสัดส่วนที่ว่านั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยการดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม อาศัยช่วงเวลาที่ทุกคนยังรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เต็มที่ มาเตรียมตัวพัฒนาเข้าสู่การมีมาตรฐานดาวโรงแรม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจครึ่งหนึ่ง เพื่อเร่งรัดให้โรงแรมที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานมาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คือรัฐบาลนั่นเอง

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมเป็นหน่วยตรวจมาตรฐานโรงแรมได้รับนโยบายจาก ททท. ให้ทำการรับสมัครโรงแรมและตรวจมาตรฐาน สิ้นสุดในวันที่ 9 กันยายนนี้ รวมโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานทั้งหมด 99 โรงแรมและจะทำพิธีมอบโล่และหนังสือรับรองในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 

สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหลายหน่วยงาน อาทิ สมาคมโรงแรมไทย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรม สถาบันการศึกษา ททท. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ในเบื้องต้นจะมีการตรวจสอบเอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบจดแจ้งการเป็นผู้จัดการ ราคาค่าที่พัก เอกสารแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายของผู้เข้าพัก การประกันอุบัติเหตุของผู้เช้าพัก หนังสือรับรองการซ้อมดับเพลิง เอกสารแสดงการตรวจค่าน้ำเสีย ต่อจากนั้นเป็นการเดินตรวจความสะอาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่องของความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็เป็นการทดสอบมาตรฐานการบริการ หวังว่าท่านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้วจะยังคงรักษามาตรฐานตลอดเวลาที่ได้รับการรับรองนะครับ

ที่มา : นิตยสาร Thai Hotel & Travel Magazine ฉบับเดือน สิงหาคม – กันยายน 2020

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *