Sat. Jul 20th, 2024
ออกแบบโรงแรมเพื่อทุกคน

ออกแบบโรงแรมเพื่อทุกคน

ถ้าจะกล่าวไป โรงแรมหรือรีสอร์ทเป็นสถานที่สำหรับการบริการ พักผ่อนสันทนาการ เป็นอาคารสาธารณะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อทุกกลุ่มชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่น วัยทำงาน วัยของการพักผ่อน หรือวัยสูงอายุ รวมไปจนถึงผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ 

ดังนั้น การออกแบบโรงแรมหรือรีสอร์ทจึงจำเป็นต้องออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทุกประเภท อาคารจะต้องเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกสบายและไม่สร้างความแปลกแยก

การออกแบบโรงแรมเพื่อทุกคน จึงมีแนวทางง่ายๆ ที่ผู้เขียนจะนำมาแนะนำ ดังนี้

ที่จอดรถ

ส่วนจอดรถ สำหรับการออกแบบเพื่อทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ยิ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการด้วยแล้ว ส่วนจอดรถจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบให้ใกล้กับทางเข้าโรงแรม และหากผู้ใช้ออกมาจากตัวรถแล้ว ทางสัญจรของผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ทางร่วมกันกับทางสัญจรรถ ที่เรียกว่า Cross Circulation ขนาดที่จอดรถของรถบริการเพื่อทุกกลุ่มผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีขนาดความกว้างมากกว่าขนาดที่จอดรถทั่วๆ ไป เนื่องจากจะต้องสามารถเข็นเทียบรถเข็นนั่งได้สะดวก สบาย ไม่อึดอัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบาย

Signage สัญลักษณ์ต้องมีความเป็นสากล เข้าใจได้ง่าย ขนาดที่มีความเหมาะสม คือ 1 เมตร x 1 เมตร แต่ไม่ควรใหญ่เกิน 1.5 x 1.5 เมตร รวมถึงมีป้ายบอกทางเข้าสู่อาคารโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างชัดเจน

ทางเข้าหลักของโรงแรม ควรจะออกแบบให้มีความชัดเจน วัสดุที่ใช้เป็นกระจกใสก็ต้องสร้างความแตกต่างระหว่างผนังกระจกกับส่วนประตูให้สื่อออกมาว่าทางเข้าส่วนประตูคือส่วนใด อาจใช้การตกแต่งด้วยกระจกพ่นทรายสี สร้างความหรูหรา ที่สาคัญ กระจกควรจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ หากมีผู้ใช้งานเป็นผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นมา สามารถเข้าสู่อาคารได้อย่างสะดวกสบาย หลีกเลี่ยงออกแบบให้มีธรณีประตู ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็สามารถมีความสูงของธรณีประตูที่สูงไม่เกิน 6 มม. การออกแบบลายพื้นตรงประตูทางเข้าก็เช่นกัน ควรออกแบบให้มีความแตกต่างกับลายพื้นด้านในโถง เพื่อให้มีความชัดเจน แบ่งแยกได้ด้วยการรับรู้ทางสายตา พื้นที่ของวัสดุปูพื้นที่มีความแตกต่างควรมีความยาวอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อให้มีพื้นที่ที่เห็นได้พอสมควรและมีความชัดเจน

การออกแบบโรงแรมส่วน Lobby, Reception และ House Phones ควรออกแบบให้ส่วนล็อบบี้มีการต่อเนื่องกับทางเข้าหลัก หลีกเลี่ยงพื้นยกระดับมีพื้นที่ออกแบบที่เพียงพอ กว้างขวางสำหรับแขกที่จะเข้ามาติดต่อ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มหรือทัวร์ รวมถึงมีพื้นที่วิลแชร์หรือรถเข็นสำหรับคนพิการได้เข้าถึงอย่างสะดวก

ส่วน Counter สำหรับติดต่อ ควรออกแบบให้เห็นเด่นชัดชัดเจน เข้าถึงได้โดยง่าย ไม่มีการบดบังทางสายตา เคาน์เตอร์ใช้วัสดุการตกแต่งที่ไม่มีการสะท้อน ออกแบบให้มีพื้นที่ที่กว้างพอสมควร เพื่อการใช้งาน วางเอกสารต่างๆ ได้อย่างสบายการออกแบบ Function ให้เดินเป็น Loop ได้ครบ โดยไม่ต้องเดินกลับมาอีก เพื่อป้องกันการกีดขวางทางสัญจรของผู้ติดต่ออื่นๆ หรือลดการเกิดการ Cross Circulation

การออกแบบทางเดิน Corridor ต้องออกแบบให้ชัดเจนและมี Sense ของการบ่งบอกทางสัญจรที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จะเห็นได้ว่าประตูอาจเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับการออกแบบควบคู่ไปกับทางสัญจร เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงประตูในบริเวณทางเดิน ยกเว้นทางออกฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางออกประตูเพื่อการหนีไฟจึงมีความจำเป็นต่อการออกแบบ

การออกแบบสีของพื้นทางเดิน ควรมีความแตกต่างกับพื้นของผนัง เพื่อสื่อการรับรู้ทางการมองเห็นอย่างชัดเจน ความสว่างของทางเดินก็มีส่วนสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยและรู้สึกไม่น่ากลัว ความสว่างบริเวณทางเดินควรมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 100 lux พื้นต้องออกแบบไม่ให้มีความลื่น สะท้อนเพื่อลดสภาวะแสงสะท้อนหรือแสงบาดตำ

ทางสัญจรทางตั้ง Vertical Circulation ควรออกแบบให้เห็นชัดเจนจากบริเวณโถงหลักหรือล็อบบี้ บริเวณโถงลิฟท์ควรมีราวจับ ออกแบบให้มีความสูงจากพื้นประมาณ 90 cm. ปุ่มกดลิฟท์ทั้งภายในและภายนอกลิฟท์ต้องมีความสะดวกสบาย สำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ ไม่อยู่สูงเกินเอื้อมถึง หากผู้ใช้งานมีการนั่งรถเข็น

Ramp หรือทางลาดชัน มีความสำคัญมาก ควรออกแบบให้มีความลาดประมาณ 1:15 เพื่อการใช้งานที่ไม่ชันและไม่อันตรายจนเกินไป ความสว่างควรมีความสว่างของพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 150 lux หลีกเลี่ยงการออกแบบทางลาดที่มีสภาพพื้นผิวที่ขรุขระ แต่ก็ไม่ควรมีพื้นผิวที่มันวาว เพราะจะทำให้เกิดการลื่นล้มได้โดยง่าย ในจุดของการหักเหของทางลาด ควรออกแบบให้มีวัสดุที่แตกต่าง เพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนทิศทางของการสัญจร และที่สำคัญ ต้องมีราวจับเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สามารถยึดจับ เพื่อความปลอดภัย

การออกแบบในส่วนสระว่ายน้ำ

Pool, Spa และ Health Club การออกแบบในส่วนสระว่ายน้ำ หากผู้สูงอายุต้องการการใช้งาน ราวจับก็มีความสำคัญออกแบบระดับความลึกของสระให้ไม่เกินกว่า 1.20 เมตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย วัสดุของพื้นก่อนการลงสระต้องไม่ลื่น รวมถึงที่อาบน้ำกลางแจ้งต้องออกแบบให้ไม่ลื่นป้องกันตะไคร้น้ำ มีกำรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ พื้นที่สปาและการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ต้องออกแบบให้มีพื้นที่หรือห้องแต่งตัว ห้องน้ำเฉพาะ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

จะเห็นได้ว่า การออกแบบโรงแรมเพื่อทุกคน Universal design for hotel/resort เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะหากเกิดความประทับใจ นอกจากบอกต่อแล้ว โรงแรมหรือรีสอร์ทของคุณอาจได้ลง Review สร้างชื่อเสียงระบือไกล ดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการมาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก จุดแข็งตรงนี้สร้างจุดขายได้ดีทีเดียว เพราะสังคมของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อีก 5 – 10 ปีข้างหน้า

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *