Tue. Mar 5th, 2024
การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบโรงแรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบโรงแรมที่เน้นเพื่อการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถออกแบบให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ล้วนเป็นการออกแบบอย่างยั่งยืนแทบทั้งสิ้น หากผู้ออกแบบหรือผู้ประกอบการคำนึงถึงการออกแบบเพื่อความยั่งยืน Sustainable Design ล้วนจะทำให้เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถประหยัดเงินลงทุนในการจัดการการประกอบธุรกิจลงได้มากเลยทีเดียว

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ตามสไตล์ อยู่สบายด้วยการออกแบบ การเปิดรับลมโล่งในเวลากลางวัน หากพื้นที่โรงแรมมีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ริมเขา ริมเขื่อน ริมแม่น้ำ ริมคลอง หรือแม้กระทั่งริมทะเล สามารถช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศ อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้เกิดมุมมอง ที่น่าประทับใจของแขกผู้มาพักได้อีกด้วย

นอกจากโหลดพลังงานที่ใช้เพื่อการปรับอากาศแล้ว ยังสามารถประหยัดพลังงานของการใช้พลังงานเพื่อการส่องสว่างอีกด้วย โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างเลย เพราะเราเลือกที่จะออกแบบโดยการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคาร การออกแบบที่สามารถได้แสงที่มีประสิทธิภาพ คือ การออกแบบโดยใช้แสงธรรมชาติเข้ามาทางอ้อม Indirect Light เช่น การสะท้อนของแสงเข้ามาภายในอาคาร หรือการออกแบบโดยใช้หิ้งแสง Light Shelf เพื่อเพิ่มแสงเข้ามาภายในอาคาร เป็นแสงที่มีประสิทธิภาพเพราะไม่นำความร้อนเข้ามาภายในอาคาร แต่นำแสงธรรมชาติเข้ามาเพิ่มความส่องสว่างให้กับอาคารหรือพื้นที่ๆ ออกแบบ

ส่วนโถงทางเดิน หากโรงแรมเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ท พื้นที่ที่ออกแบบสำหรับทางเดินจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างมาก จำเป็นต้องมีส่วนของหลังคาคลุม Cover Way ควรออกแบบให้สามารถมีส่วนของหลังคามีช่องแสงบ้าง เพื่อการระบายอากาศ และสุขลักษณะความสะอาด ปลอดภัย ไม่อับชื้น รวมถึงควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในหลายๆ หน้าที่ หลายๆ ฟังก์ชัน เช่น ออกแบบเป็นโถงทางเดินแล้วสามารถออกแบบเป็นพื้นที่พักคอยบางส่วนได้ จะเป็นการออกแบบให้สามารถใช้พื้นที่ได้หลากหลาย และสามารถออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานได้คุ้มค่า

การออกแบบพื้นที่โถงทางเข้า โถงพักคอย ควรออกแบบให้โล่ง โปร่งสบาย วัสดุพื้นผิวสัมผัสในการตกแต่งเน้น เพื่อธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี การออกแบบห้องน้ำ พื้นที่ใช้งานสาธารณะ ควรออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร เพื่อสร้างความโปร่ง สบาย และถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี เพราะจะมีความร้อนช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคของกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์

การออกแบบห้องพัก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบอย่างยั่งยืน มาเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่ส่วนพักผ่อนภายในห้อง การออกแบบให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จะเห็นได้ว่า การออกแบบอย่างยั่งยืน จะใช้ทรัพยากรที่ออกแบบได้อย่างคุ้มค่า เช่น การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบตกแต่งส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้งานได้จริง
ให้สามารถเข้ากับโรงแรมหรูได้

ส่วนภายนอก เช่น ส่วนนั่งพักผ่อนนอนเอกเขนก สามารถใช้วัสดุเหลือใช้มาออกแบบพื้นที่การใช้งานให้สามารถมีมุมเก๋ๆ ไว้พักผ่อนชมบรรยากาศได้นอกจากการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนเพื่ออนาคตแล้ว จะเห็นได้ว่าควรจะตระหนักถึงการจัดการ หรือการใช้ทรัพยากรอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย เพื่อให้เป็นการบูรณาการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดการ การใช้อาคาร และการดำรงอยู่หรือการรักษา ซ่อมแซม ล้วนแล้วแต่เป็นการบูรณาการเพื่อการออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนแทบทั้งสิ้น

ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านทุกท่านตระหนักและเห็นความสำคัญ มองกลับไปยังสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรที่ให้คุณค่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบที่มนุษย์หรือผู้ใช้ สร้างสิ่งทดแทนกลับคืนให้กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืน คืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนควรจะใส่ใจและตระหนักถึง เพื่อให้ทรัพยากรที่มีค่าของเรา ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ให้คงอยู่กับเราไปตราบนานเท่านาน

ในฉบับหน้า ผู้เขียนขอยกตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ ของเด็กนักศึกษารุ่นใหม่ แนวอีโค เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากร และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริงๆ ผลงานใครที่เข้าตา ก็สามารถพัฒนาต่อสร้างรายได้ ได้มากมาย อีกทั้ง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *