PEOPLE ON FOCUS

กางแผนภารกิจหิน
‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย

‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีจำนวนของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจภาคโรงแรมที่มีความสอดรับ กับสถานการณ์การท่องเที่ยว ทางสมาคมโรงแรมไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คนใหม่ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ จากโรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจโรงแรมคนสำคัญ พร้อมสานต่อภาระกิจหนักๆ เรื่องการผลักดันธุรกิจโรมแรมเถื่อนเข้าสู่ระบบ และนโยบายด้านการประสานงานกับสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนธุรกิจโรงแรมให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ... Read more