Fri. Jan 18th, 2019

ธุรกิจ

OTA โหมโกยเงินออกนอกประเทศ

UNWTO คาดการณ์ว่าในปี 2030 จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 1.8 พันล้านคน และนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง หรือ FIT ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ไรมอน แลนด์ฯ กางแผนขยายธุรกิจรุกตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ

ไรมอน แลนด์ ประกาศแผนในการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม (F&B) และธุรกิจด้านโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการพัฒนาองกรค์ พร้อมสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องให้แก่องค์กร

กฎหมายน่ารู้ เรื่องประโยชน์ของหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

หลักสูตรผู้จัดการโรงแรม ชื่อเต็มตามกฎหมาย คือ ‘หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม’ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยโรงแรมมาตรา 33(2) ได้กำหนดความรู้ของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการโรงแรมจะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานโรงแรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างข้างต้นก็ต้องมาเรียนหลักสูตรที่ว่านี้ ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 5 หมวด 12

“พาณิชย์” นำทัพ ผปก.ไทยบุกแดนปลาดิบขายสินค้าและบริการโรงแรม คาดซื้อใน 1 ปี 20 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำทัพผู้ประกอบการไทย 16 บริษัท ผู้ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับโรงแรมลัดฟ้าเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่น เผยผลประสบความสำเร็จเกินคาด ชี้จับคู่ธุรกิจได้ 70 คู่ มียอดสั่งซื้อใน 1 ปีเกือบ 20 ล้านบาท เตรียมแผนลุยต่อ

‘3จุดเด่น’ ผลักดันลงทุนโรงแรมที่พัก

แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีความหลากหลายและเพียงพอต่อการรองรับความต้องการของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้