Tue. May 21st, 2024
ทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ตั้งแต่คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกมาสร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เพราะอ่านแล้วเป็นภาษากฎหมายที่เข้าใจยาก จึงมีผู้สอบถามเข้ามายังสมาคมโรงแรมไทยเป็นจำนวนมาก

สำหรับช่วงนี้จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงาน รวมทั้งธนาคารได้ร่วมกันจัดสัมมนาในเรื่องดังกล่าวพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหลายแห่งสอบถามเข้ามา โดยเฉพาะจากต่างจังหวัด สมาคมโรงแรมไทยจึงร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามภูมิภาคต่าง ๆ ประมาณ 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจจะได้รับความกระจ่าง สัมมนาจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562

ทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ที่จริงการอ่านคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ฉบับเดียวก็อาจจะไม่เข้าใจถ่องแท้ เนื่องจากคำสั่งฉบับนี้ออกมาเพื่อช่วยให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคารสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องไปเริ่มต้นที่กฎกระทรวงฉบับเดิมที่ชื่อว่า ‘กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559’ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อน และต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าโรงแรมที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ คือ โรงแรมประเภทที่ 1 (มีห้องพักอย่างเดียวและไม่เกิน 50 ห้อง) และประเภทที่ 2 (มีห้องพักเกิน 50 ห้อง และมีห้องพักกับห้องอาหาร) เท่านั้น

กฎกระทรวงข้างต้นช่วยให้โรงแรมที่ไม่เกิน 2 ชั้นไม่ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ขนาดของทางเดินก็อนุโลมตั้งแต่กว้าง 90 เซ็นติเมตร ที่ว่างของอาคารก็ขอเพียง 10% (ปกติต้อง 30%) ระยะดิ่ง ระยะร่นฯ ก็ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกในขณะก่อสร้างอาคาร ซึ่งก็ช่วยได้มากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่อยากยื่นขอใบอนุญาต

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีกฎหมายบางฉบับที่ยังคงเป็นอุปสรรคจึงเป็นสาเหตุที่ คสช. จึงต้องมาช่วยโดยเร็ว โดยการออกคำสั่งดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา 2 เรื่อง กล่าวคือ
1. อาคารอยู่ในเขตผังเมืองที่ห้ามสร้างโรงแรม ก็ไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้
2. เมื่อมายื่นขอใบอนุญาตก็ต้องหยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต

ดังนั้น คำสั่งนี้ปลดล็อคโรงแรมที่อยู่ในเขตผังเมืองทุกสี สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้ แต่ต้องเป็นอาคารตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงข้างต้น และขณะที่ยื่นขอสามารถประกอบธุรกิจไปได้เรื่อย ๆ (ไม่เกิน 18 สิงหาคม 2564)

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเพิ่มเติม คือ ผู้ประสงค์จะทำโรงแรมให้ถูกต้องจริง ๆ ต้องมาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบว่าท่านทำธุรกิจที่ไม่ได้รับใบอนุญาต และประสงค์จะทำให้ถูกต้องภายใน 90 วัน (นับตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2562) เพื่อนำใบรับแจ้งเป็นหลักฐานในการประกอบธุรกิจต่อไปในระยะผ่อนผันได้

รายละเอียดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ หากมีคำถามก็รอการกำหนดวันที่ทางสมาคมโรงแรมไทยและสภาหอการค้าไทยจะประกาศให้ทราบในโอกาสอันใกล้นี้


ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.10 No.57

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *