Fri. May 14th, 2021
ท่องเที่ยวไทย

จับชีพจร ‘ความผันผวน’ ภาคท่องเที่ยวไทยปี 2564

สถานการณ์การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปลายปี 2563 ถึงปี 2564 ยังคงมีความผันผวน เนื่องจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศที่ยังไม่มีความชัดเจน

โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่ยังไม่ผ่านจุดสูงสุด เช่น อินเดีย จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายประเทศเริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย รวมถึงยุโรป ซึ่งการระบาดระลอกใหม่มีแนวโน้มจะรุนแรงกว่าช่วงแรกเมื่อต้นปี 2563 ทำให้หลายประเทศต้องเริ่มกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์กันอีกครั้ง ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนทุกประเทศให้เตรียมรับมือการระบาดอีกระลอกในช่วงฤดูหนาวปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564

ขณะที่การพัฒนาวัคซีนยังมีข้อจำกัด ทั้งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จภายในปี 2564 ที่เริ่มพบอุปสรรคในขั้นตอนการทดลอง, ประสิทธิภาพของวัคซีนที่อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ระยะยาว หากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์, การผลิตและกระจายวัคซีนให้เพียงพอและเข้าถึงคนทั้งโลกที่ต้องใช้เวลา ซึ่งองค์การอนามัยโลกคาดว่าการผลิตและกระจายวัคซีนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก่อนกลางปี 2564

บาดแผลจากวิกฤตโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจจนถดถอยทั่วโลก โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องจนถึงปี 2564 เศรษฐกิจของหลายประเทศอาจไม่สามารถฟื้นตัวกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติภายในปี 2564 ได้

ส่วนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะจากข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหลายประเทศ พบว่าภายหลังวิกฤตโควิด-19 ในปี 2564 นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งยังคงเลือกที่จะท่องเที่ยวภายในประเทศตนก่อน เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอาจไม่ฟื้นตัวกลับมาได้ภายในปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการแพร่ระบาดในปี 2563 โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าจำนวนผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะกลับสู่ภาวะปกติก่อนวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในปี 2566 – 2567

ขณะที่นโยบายในการเปิดประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซึ่งมีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวีซ่าประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV) เดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเป็นข้อจำกัดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในระยะเริ่มต้นของมาตรการในจำนวนจำกัด            

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศในปี 2564 ททท. จึงคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 6 – 15.5 ล้านคน และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ประมาณ 3 – 7.4 แสนล้านบาท (ปรับประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2563) โดยได้ปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากตลาดต่างประเทศ เฉพาะกรณี The Best Scenario เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบมีความผันผวนมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อลงรายละเอียดของคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์ด้วยกัน ได้แก่

  • สถานการณ์ที่ 1 ยังไม่ฟื้นตัว โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของบางตลาดในช่วงปลายปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 6 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3 แสนล้านบาท
  • สถานการณ์ที่ 2 ฟื้นตัวระดับกลาง โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงกลางปี 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 12.5 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนล้านบาท 
  • สถานการณ์ที่ 3 ฟื้นตัวเร็ว โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 20.5 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 9.8 แสนล้านบาท

“ททท. ยังคงมุ่งรักษาเป้าหมายเชิงการแข่งขัน ครองอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก ด้วยเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 7 แสนล้านบาทถึง 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ตลาดในประเทศอยู่ที่ 4-5 แสนล้านบาท ขณะที่รายได้ตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 3 แสนล้านบาทถึง 1 ล้านล้านบาท” ผู้ว่าการ ททท. กล่าว

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *