Thu. Dec 3rd, 2020

การท่องเที่ยว

เปิดเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มสิทธิจองโรงแรม ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 3 พัน

ศบศ. เห็นชอบส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสโรงแรมไม่มีใบอนุญาต คสช. ผ่อนผันเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 

รัฐร่วมจ่าย 5 พันล้าน จูงใจ วัยเก๋าเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบเห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และจะต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวโดยมีระยะเวลาของโปรแกรม

มาตรฐานดาวโรงแรมไทย

โควิด-19 ได้ทำร้ายคนทั่วโลกไปหลายล้านคนแล้ว ยังทำร้ายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ทรุดตัวลง และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร

“เซ็นทารา” ปั้นโรงแรม 3 ดาว ยึดหัวหาด “ชะอำ-หัวหิน”

ในยุคแพนเดมิกไม่มีพื้นที่การท่องเที่ยวไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบดีที่สุดก็คือกระทบน้อย ฟื้นตัวก่อนและสามารถฉกฉวยโอกาสในช่วงเวลาวิกฤต สำหรับในประเทศไทยนั้นพื้นที่ “ชะอำ-หัวหิน” ถือเป็นทำเลหนึ่งที่มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่น โดยโรงแรมยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยอย่าง “เซ็นทารา”ได้เปิดตัวโรงแรม 3 ดาวแห่งใหม่ พร้อมยึดหัวหาดตลาดไมซ์-ครอบครัวไทย