ว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ช่วงนี้ผู้คนในวงการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงพวกเราชาวโรงแรมด้วยคงได้รับข่าวดีกันบ้างแล้ว ในเรื่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ยกเลิกการให้สัญลักษณ์ธงแดงกับประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทยทั้งหลายสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น ผลที่เราได้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเอง

Read more

วงการโรงแรม 2-3 ดาวร้อนระอุ หั่นราคาชิงเค้ก รร. เถื่อนจากทัวร์จีน สัญญาณร้ายฉุดโรงแรมถูก กม. แต่ไซส์เล็กทั่ว ปท. ล้มไม่เป็นท่า

กระแสรายงานข่าวว่าจะเอาจริงกับการปราบปรามโรงแรมที่ จดทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นการส่งสัญญาณของภาครัฐ (อีกรอบ) ที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาโรงแรมที่อยู่นอกระบบ จนทำให้กลไกราคาห้องพักของโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะไม่สามารถปรับขึ้นราคาห้องพักได้มากนัก เมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะโรงแรมในสิงคโปร์ มาเลเซีย ที่ราคาระดับ 4-5 ดาว แพงกว่าราคาห้องพักเมืองไทยมาก เมื่อเทียบกับระดับเดียวกัน เพราะนักท่องเที่ยวบางส่วน รวมถึงบริษัทนำเที่ยว ก็จะนำ

Read more

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

ช่วงนี้สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมต่างๆ หลายสมาคมกำลังศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่อย่างเคร่งเครียด เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของธุรกิจหลายธุรกิจ กฎหมายนี้ที่จริงคือการรวมกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่มาไว้ในฉบับเดียวกัน ประชาชนจะได้ไม่สับสน

Read more

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นวันที่คนทำธุรกิจจำนวนหนึ่งต้องตื่นเต้นตกใจกับกฎหมายที่โผล่มาบังคับใช้แบบกะทันหัน ซึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยรวมกฎหมาย 2 ฉบับที่ออกมาก่อนหน้านี้ เข้าด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

Read more

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับในวันที่ 5 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และให้ชื่อว่า พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

Read more

กฎกระทรวงผ่อนปรนโรงแรมผิดกฎหมาย

กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร ผ่อนปรน ให้อาคารเล็กๆ ที่ไม่เกินสองชั้นไม่ต้องเป็นอาคารควบคุม และอาคารเกินสองชั้นที่สร้างมานานพอสมควรก็ได้รับอานิสงส์กับเรื่องระยะดิ่ง ระยะห่างจากเขตที่ดินผู้อื่น โดยให้ใช้กฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในขณะสร้างอาคาร พื้นที่ว่างจาก 30% ก็เหลือเพียง 10% นับว่าเป็นการผ่อนคลายให้โรงแรมที่ไม่เจตนาทำผิดกฎหมาย แต่กฎหมายล้าสมัยไม่เอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบัน การผ่อนปรนดังกล่าวจะยังไม่ลดหย่อนให้เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจบริการ ดังนั้น การอนุญาตให้นำอาคารประเภทอื่นมาใช้ทำโรงแรมได้ในครั้งนี้ ประเมินว่าจะมีโรงแรมเข้าข่ายได้รับอานิสงส์ครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6,000

Read more

โรงแรมเล็ก… มีโอกาสถูกกฎหมาย

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีผลให้โรงแรมเล็กสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้   กฎกระทรวงที่ว่า มีสาระสำคัญดังนี้ 1. เป็นโรงแรมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2559 2. เป็นโรงแรมที่ 2.1 ให้บริการห้องพักอย่างเดียว 2.2 ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร

Read more

ช่างไฟฟ้าของโรงแรม Electrical Technician of Hotel

เชื่อว่าขณะนี้เกือบทุกท่านคงทราบกันแล้วว่า มีกฎหมายออกมาบังคับให้ช่างไฟฟ้าในโรงแรมต้องผ่านการอบรมและทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายที่ว่านี้ออกมาใกล้เคียงกันสองฉบับ ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน เล็กน้อย ทั้งคุณสมบัติและวิธีการอบรม ฉบับแรก คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 1. ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คือ

Read more

ส่อง พ.ร.บ. สถานประกอบการสปาไทย กันยายนนี้ ดีเดย์ รัฐฝันใช้เป็นเครื่องคัดกรองมาตรฐาน ยกระดับราคาดันไทยผู้นำสปาระดับโลก

คุณอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย ระบุว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสปาไทยเติบโตขึ้นมาก พร้อมๆ กับธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (เวลเนส ทัวริซึ่ม) โดยเฉพาะจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การพัฒนาแรงงานเกิดขึ้นไม่ทัน จนเกิดปัญหาการแข่งขันเรื่องราคา ทำให้สปาของไทยมีราคาถูกมาก โดยสปาที่บริการทั่วไปตามถนนต่างๆ มีราคาเพียง 150 บาทต่อชั่วโมง

Read more
Page 1 of 3123