Tue. Dec 18th, 2018

Law & Tax

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

โดยข้อเท็จจริงกฎหมายฉบับนี้เกิดมาสืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และแยกกิจการอาบน้ำและนวดตัวเพื่อสุขภาพ หรือเรียกรวม ๆ ว่ากิจการสปาเพื่อสุขภาพ ออกจากกิจการอาบ อบ นวด ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดกับสาธารณชนทั่วไป แต่เมื่อแยกสปาออกไป ก็ต้องมีการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ จึงให้กระทรวงสาธารณสุขไปออกกฎกระทรวงควบคุมกิจการสปาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากกฎหมายโรงแรม

เป็นที่รู้กันในผู้ที่ลงทุนทำโรงแรมว่า การสร้างโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากกฎหมายจะค่อนข้างเข้มงวด (จนเกินไป) แล้ว ยังมีความพยายามจากผู้ไม่หวังดีบางคนหลอกให้นำอาคารที่อยู่อาศัยมาทำโรงแรม โดยหว่านล้อมให้เชื่อว่าทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้ประกอบการบางคนก็ทราบว่าผิดกฎหมาย แต่ดูแคลนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อยตรวจตราไม่ทั่วถึง หรือถ้าตรวจพบก็มีความเชื่ออีกว่า เงินจะสามารถปกปิดความผิดได้

ความผิดเกี่ยวกับโรงแรมผิดกฎหมาย

ระยะนี้ พวกเราชาวโรงแรมจะได้ข่าวการจับกุมโรงแรมผิดกฎหมายทุกวันในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ พัทยา หัวหิน และภูเก็ต ถึงกระนั้นก็ตามยังมีผู้กระทำผิดกฎหมายอีกมากที่ยังไม่ทราบว่าตนเองกำลังทำธุรกิจที่พักที่เข้าข่ายเป็นโรงแรม โดยความเข้าใจผิด เพราะมีผู้ไปให้คำแนะนำว่าทำได้ หรือความไม่รู้ หรือการตีความกฎหมายที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ตาม ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า การทำธุรกิจที่พักแรมนั้นไม่ว่าท่านจะเรียกชื่อตัวเองว่าอย่างไร เช่น เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

บางประเด็นในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ระยะนี้คนทำธุรกิจอาจจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของเราเอง ที่กล่าวเช่นนี้เพราะส่วนราชการทั้งหลายคิดตรงกันว่า กฎหมายที่ส่วนราชการอยากปรับปรุงแก้ไขสามารถทำได้เร็วกว่าในสภาพการเมืองปรกติ เราจึงเห็นว่ามีการผลิตกฎหมายออกมาด้วยความรวดเร็ว ซึ่งมีผลในการบังคับใช้โดยที่บางครั้งผู้เกี่ยวข้องไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ

ว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ช่วงนี้ผู้คนในวงการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงพวกเราชาวโรงแรมด้วยคงได้รับข่าวดีกันบ้างแล้ว ในเรื่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ยกเลิกการให้สัญลักษณ์ธงแดงกับประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทยทั้งหลายสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น ผลที่เราได้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเอง เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะพบว่าพวกเรากันเองก็ยังละเมิดกันบ้าง (ถึงแม้จะไม่ทำเป็นประจำ) จึงควรต้องทราบเพราะโทษค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ทำบนภาคพื้นดิน และที่แน่ๆ คือ การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกว่า รายละเอียดที่ควรทราบ