INTEREL WATER MANAGEMENT SYSTEMเมื่ออินเทอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ ความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องใช้ในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจบริการจึงได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างการบริหารจัดการและจุดขายใหม่ขึ้น  ในวันนี้ Interel ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับห้องพักโรงแรมอันทันสมัย ‘INTEREL WATER MANAGEMENT SYSTEM’ ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับห้องน้ำในห้องพักส่วนตัว สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าพัก ทั้งยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของห้องพักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบจัดการน้ำจาก Interel นี้มีความสามารถในการปรับความแรงของน้ำและอุณหภูมิด้วยระบบสัมผัสแบบดิจิตอลด้วยความละเอียดแม่นยำ มีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ IoT (Internet of Thing) และ Big Data เพื่อทำการเก็บข้อมูลการใช้งานได้อย่างแม่นยำ สร้างข้อมูลจากสถิติเพื่อปรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักการทำงานของระบบเชื่อมต่อนี้ จะควบคู่ไปกับระบบวาล์วน้ำอัจฉริยะที่สามารถรองรับได้ถึง 12 ตัวพร้อมกัน โดยวาล์วหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้หลายห้องพัก และระบบท่อนี้สามารถทนต่อแรงดันน้ำได้ถึง 20 บาร์ ซึ่งแรงดันปกติสำหรับไฮดรอลิคอยู่ที่ 3 บาร์เท่านั้น

นอกจากระบบที่ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้ว ยังลดปริมาณการวางท่อลงไปได้กว่า 50% สามารถวางระบบท่อได้โดยไม่มีโอกาสเกิดน้ำรั่วเจิ่งนอง มีการใช้งานระบบ TCP/IP เป็นระบบพื้นฐาน ทำให้ผู้เข้าพักสามารถควบคุมระดับน้ำและอุณหภูมิที่ชื่นชอบได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว  INTEREL WATER MANAGEMENT SYSTEM สร้างประสบการณ์พักผ่อนอันน่าประทับใจ ด้วยระบบน้ำที่สามารถควบคุมได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นความแรงหรืออุณหภูมิ รวมถึงระบบ Eco ที่สามารถประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้เข้าพัก นี่คือนวัตกรรมยุคใหม่ที่ผสานระบบเครือข่ายเข้ากับการใช้งานในกิจวัตรประจำวันได้อย่างน่าอภิรมย์จากความใส่ใจ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพักได้อย่างไม่รู้ลืม


INTEREL WATER MANAGEMENT SYSTEM

When internet has become the part in daily routine and household appliances have been developed to add the ease of use, it is necessary for service providing business to seek for new technology to create new management and selling point.

Today Interel has developed the cutting edge water management system for hotels; called ‘INTEREL WATER MANAGEMENT SYSTEM’ which adds more comfort to guestrooms’ bathrooms and makes impression on all guests as well as efficiently manages rooms’ water resources.

This water management system from Interel features water pressure and temperature control with digital touching system for the maximum precision, and water resource management system for the most effective use.
Besides, the system can be hooked up with IoT (Internet of Thing) and Big Data to accurately collect operational information and compile data from statistic to achieve better performance.

Comment Box