ศูนย์กลางการบินอาเซียน ความท้าทายธุรกิจการบินของไทยว่ากันว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา สายการบินในประเทศไทยมีจำนวนฝูงบินรวมกันทั้งสิ้น 208 ลำ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 31 ลำ การขยายตัวดังกล่าวสอดรับกับการเติบโตของธุรกิจการบินในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความคึกคักอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

และพบว่าในช่วงปี 2555-2558 ผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวในอัตรา 9.2% ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารทั่วโลกที่เติบโตเฉลี่ย 6.2% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า ที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ได้มีการพยากรณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2578 จะมีผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 2,360 ล้านคน หรือขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปี ขณะที่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกเติบโตเฉลี่ยที่ 4.8%ต่อปี

จากแนวโน้มดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ขนาดของตลาดธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นจากเดิม ทำให้หลายฝ่ายต่างจับตามองว่าประเทศไทยมีความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับโอกาสจากการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคมากน้อยเพียงใด

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ธุรกิจสายการบินในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติของจำนวนผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศ และจำนวนเส้นทางการบินและฝูงบิน เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก บวกกับที่มีกลุ่มสายการบินโลว์คอสต์เข้ามามีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2559 นี้ ภาพรวมของธุรกิจการบินของไทยก็น่าจะยังเติบโตได้ค่อนข้างดี ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในช่วง 7 เดือนแรก มากถึงจำนวน 19.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 11.9%

และยังวิเคราะห์ด้วยว่า ในระยะยาวแนวโน้มธุรกิจการบินในไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายเส้นทางการบินที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ยังมีสายการบินท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้เล็งเห็นศักยภาพของไทยในการใช้ไทยเป็นฐานการบินและมีแผนใช้ประเทศไทยเป็นฮับการบิน เพื่อขายเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ที่กำลังเติบโตจากการหลั่งไหลของเงินลงทุนจากต่างชาติคู่ขนานไปกับปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาค CLMV ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นให้เดินทางมายังอาเซียน จะสนับสนุนให้เกิดความคึกคักของการเดินทางภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก

จึงนับเป็นโอกาสที่ไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคอาเซียน ด้วยศักยภาพธุรกิจสายการบินในไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน รวมถึงปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และสถานการณ์ธุรกิจสายการบินของไทยที่เอื้ออำนวย

ดังนั้น หากไทยสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้สามารถเป็นศูนย์กลางทางการบินเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ ก็จะนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกจำนวนมาก

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475721114

Comment Box