รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ เผยพร้อมสานงานต่อทำเนียบ 30 พ.ย.-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ย้ำไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมือง 10 ปีแล้ว พร้อมหารือ “กอบกาญจน์” อดีต รมว. สานงานต่อ งานแรกเน้นเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักสากล ยันรัฐบาลมุ่งวางรากฐานส่งต่อรัฐบาลใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำภายหลังเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยเปิดเผยพระราชดำรัส ทรงรับสั่งห่วงใยความปลอดภัยประชาชน รวมถึงกำชับงานด้านวัฒนธรรมของประเทศ

ส่วนข้อกังวลที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่มาจากพรรคการเมืองนั้น นายวีรศักดิ์ ย้ำว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมากกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำหน้างานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนทิศทางการบริหารนโยบายจะมีการต่อยอดจากอดีตรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ยืนยันว่าถ้ามีโอกาสจะไปหารือโดยตรง เนื่องจากอดีตรัฐมนตรีได้เคยระบุว่าถึงจะไม่มีตำแหน่งก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา

ส่วนงานแรกที่จะเร่งดำเนินการภายหลังได้รับตำแหน่ง คือ การพัฒนาระบบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักสากล ซึ่งมีตัวชี้วัดถึง 51 ตัวที่ต้องนำมาปรับใช้ เพื่อให้การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพขณะเดียวกัน ก็จะต้องปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ พร้อมป้องกันแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่ให้ทรุดโทรม ทั้งนี้ต้องเร่งปรับระบบการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพราะปัจจุบันนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ ยืนยันว่า ระยะเวลาเพียงปีเดียวที่ตนเองจะมาดำรงตำแหน่งนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพิเศษนั้นจะสามารถทำอะไรได้มาก ซึ่งรัฐบาลในขณะนี้มุ่งหวังที่จะวางรากฐานวางรากฐานของการท่องเที่ยวมากกว่าการสร้างสร้างคะแนนนิยมใหม่เพื่อให้รัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อได้ โดยทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยว ในอนาคตจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวในเมืองรอง ไม่กระจุกตัวในเมืองหลัก เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ โดนตนเองพร้อมใช้ประสบการณ์ในการทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น เรื่องการประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องยุคดิจิตอล โดยจะต้องเปลี่ยนบทบาทของการท่องเที่ยวจากเดิมที่ไปจากเดิมที่เป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้มาเป็นเครื่องมือสู่การเป็นเครื่องมือความเหลื่อมล้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ.-สำนักข่าวไทย

ที่มา: สำนักงานข่าวไทย วันที 30 พฤศจิกายน 2560

http://www.tnamcot.com/view/5a1ffc96e3f8e40549f8bc34

Comment Box