Fri. May 14th, 2021
ท่องเที่ยวไทย

ส่องแนวโน้มปี 2564 ท่องเที่ยวไทยยุค Post-COVID

แนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2564 จะดำเนินไปในทิศทางใด คือ คำถามที่ผู้ประกอบการโรงแรมหลายรายอาจส่ายหน้า มองตรงกันว่าประเมินค่อนข้างยาก เพราะลำพังแค่ช่วง 3 – 4 เดือนสุดท้ายของปี 2563 ยังต้องกัดฟันสู้ พยุงธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปไหว

ขณะที่รายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า การกระตุ้นภาคท่องเที่ยวไทยในปี 2564 นั้นมีหลากปัจจัยมาข้องเกี่ยว แน่นอนว่า ‘อุปสรรคสำคัญ’ ยังคงเป็น ‘การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19’ ที่ยังไม่มีแนวโน้มสิ้นสุด ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกปีหน้า แม้ฟื้นตัวได้ก็จริง แต่คงไม่เต็มที่นัก

นอกจากนี้สถานการณ์ธุรกิจการบินยังประสบปัญหาขาดทุน เสี่ยงต่อการล้มละลาย และอีกจุดที่ต้องคลายความกังวลไปให้ได้คือ ‘ทัศนคติของชาวไทย’ ต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงเป็นลบ เพราะเกรงว่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยอีกรอบ

ท่ามกลางสารพัดปัจจัยลบ แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกอยู่ตรงภาพลักษณ์ที่ดีด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งสามารถควบคุมเชื้อได้ดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่รับมือกับโรคระบาดและฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีติดอันดับ 2 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย จัดอันดับโดยองค์กร Global COVID-19 (GCI)

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อยกระดับการดูแลด้านสุขอนามัย สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ททท.ได้คาดการณ์แนวโน้มภาคท่องเที่ยวไทยปี 2564 ไว้ 3 สมมติฐานด้วยกัน ดังนี้

1. กรณีดีที่สุด ฟื้นตัวเร็วในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,525,341 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 977,000 ล้านบาท มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 20.5 ล้านคน โดยเริ่มเปิดให้เที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 เป็นการเดินทางจากตลาดระยะใกล้ จากเอเชียและในอาเซียนเป็นหลัก ส่วนการกลับมาของตลาดยุโรปอย่างชัดเจนจะเกิดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนกรกฎาคม – สิงหาคมเป็นต้นไป โดยจะมีที่นั่งเที่ยวบินทั้งปีกลับมาประมาณ 50%

ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยจำนวน 89.24 ล้านคน-ครั้ง คาดว่าจะสร้างรายได้ 548,341 ล้านบาท หลังจากไม่พบการติดเชื้อในประเทศ และมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน์เที่ยวในประเทศได้มากกว่าเที่ยวต่างประเทศ

2. ฟื้นตัวระดับปานกลางในไตรมาส 3 ของปี 2564 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 1,108,500 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 617,500 ล้านบาท มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 12.5 ล้านคน จากการเริ่มเปิดให้เที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยในไตรมาส 3 เบื้องต้นจะเป็นการเดินทางจากตลาดระยะใกล้เป็นหลัก เสริมด้วยการกลับมาของตลาดยุโรปบางส่วนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 และตลาดยุโรปจะฟื้นกลับมาชัดเจนช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะมีที่นั่งเที่ยวบินทั้งปี 30%

ส่วนนักท่องเที่ยวไทยคาดมีจำนวน 84.92 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 491,000 ล้านบาท หลังจากมีความมั่นใจและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เมื่อไม่พบการติดเชื้อในประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 5% แต่ยังไม่ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยดัชนีผู้บริโภคยังติดลบอยู่ที่ 3%

3. กรณีเลวร้ายที่สุด ไม่ฟื้นตัวหรือฟื้นตัวช่วงปลายปี 2564 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 675,700 – 754,800 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศ 296,000 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.14 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลกไม่สามารถควบคุมได้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก โดยการเดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เป็นหลัก และคาดว่าจะมีที่นั่งเที่ยวบินทั้งปีกลับมา 15% หลังเริ่มเปิดเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยในไตรมาส 4

อย่างไรก็ตาม จะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ล็อคดาวน์เฉพาะบางจังหวัดท่องเที่ยวหลัก-รองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจภาพรวมในไตรมาส 2 ติดลบ 3% เทียบกับปี 2562 โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 76.20 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 458,800 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ 2 ล็อคดาวน์ทั้งประเทศ และเศรษฐกิจปี 2564 ติดลบ 8% เทียบกับปี 2563 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 68.40 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 379,700 ล้านบาท

ที่มา : นิตยสาร Thai Hotel & Travel Magazine ฉบับเดือน สิงหาคม – กันยายน 2020

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *