Tue. Dec 1st, 2020

โควิด-19

โรงแรมร้องรัฐทำ “บับเบิล” เปิด Resort Quarantine-ลดกักตัว

แม้ว่าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะส่งผลบวกโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม แต่ผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงและยาวนาน จนผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถพยุงกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์ไปอย่างราบรื่น “สมาคมโรงแรมไทย” จึงต้องเร่งผลักดัน พร้อมนำเสนอแนวคิด ทางรอดให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในทุกมิติต่อไป

AOT ปรับลดประมาณการปริมาณ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน” ประเมินใช้เวลา 2 ปีฟื้น

“AOT” ปรับลดประมาณการปริมาณ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน” ประเมินใช้เวลาอีก 2 ปีฟื้นสู่ระดับก่อนเกิด “โควิด-19”

มาตรฐานดาวโรงแรมไทย

โควิด-19 ได้ทำร้ายคนทั่วโลกไปหลายล้านคนแล้ว ยังทำร้ายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ทรุดตัวลง และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร

The New Samui ความรู้สึกใหม่ที่สมุย

หากมองในมุมกลับ ไม่เกินเลยนัก หากจะพูดว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ช่วยฟื้นฟูและเยียวยาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์อีกหน โดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล เกาะต่าง ๆ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

การต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ของธุรกิจโรงแรม

วิกฤติโควิด-19 เป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนทำโรงแรมเคยประสบในรอบหลายสิบปี โรงแรมกว่า 90% ต้องปิดตัวเองลงชั่วคราวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ก็เริ่มมีโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น หัวหิน พัทยา เกาะเล็ก ๆ เริ่มเปิดบ้างแต่ก็ยังไม่เกิน 60%