ครม.รับทราบกำหนดปี 61 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

วันที่ 8 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการกำหนดให้ปี 61 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018″ มีกำหนดดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย.60-เม.ย.61

Read more