Nano LiquiTec ลดค่าใช้จ่ายสำหรับตู้เย็นของภัตตาคารโรงแรมกระบวนการปรุงอาหารและการเตรียมอาหารนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดตามมาด้ว กระบวนการทำความร้อนและกระบวนการทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิจากข้อมูลของEIA(EnergyInformation

Administration) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ดูแลกำกับด้านพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงข้อมูลว่า กว่า 50% ของการใช้พลังงานภายในอาคารนั้นจะใช้ไปกับตู้เย็นเป็นหลัก ซึ่งหากสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงได้จะทำให้มีเงินทุนเหลือสำหรับการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเงินหมุนเวียนในระบบที่มีเพิ่มมากขึ้น

ตู้ทำความเย็นสำหรับการใช้งานในห้องครัวสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกิจการโรงแรมนั้น เป็นส่วนที่มี ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานสำหรับทำความเย็นที่สูง เนื่องจากต้องรองรับการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวภายใต้สภาวะอากาศอันร้อนอบอ้าวของประเทศไทย หากมีระบบทำความเย็นหรือสารหล่อเย็นที่ขาดคุณภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาของเสียและรสชาติอาหารที่ผิดเพี้ยนได้

ด้วยเทคโนโลยีจาก Nano LiquiTec ที่ได้พัฒนาของเหลวหล่อเย็นขึ้นมา เพื่อตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับงานภายในห้องครัวและระบบหล่อเย็นภายในโรงแรมอื่นๆ ซึ่งเน้นไปที่ความสามารถในการประหยัดพลังงานและการเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องทำความเย็น พร้อมกับความทนทานของสารหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถติดตั้งได้ง่าย

และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้การลงทุนสำหรับ Nano LiquiTec เป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับภัตตาคารของโรงแรม ศักยภาพของ Nano LiquiTec ด้วยศักยภาพในการประหยัดพลังงาน เมื่อใช้ Nano LiquiTec ร่วมกับ Graphene Dynamics สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงสุดถึง 25% ในส่วนของการทำความเย็น

จากการรายงานผลของ ENERGY STAR ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี ชื่อเสียงในการรับประกันการประหยัดพลังงานคล้ายกับฉลากเบอร์ 5 ของประเทศไทย และในส่วนของห้องพักนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 2,196 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานสำหรับเนื้อแปรรูปที่เป็น Cold Cuts ทำให้สามารถรักษาสถานภาพของอาหารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คงไว้ซึ่งรสชาติอาหารที่ต้องการจากการรักษาความสดและความสะอาดของวัตถุดิบ

จากข้อมูลของ Global Cold Chain Alliance ระบบตู้ทำความเย็นนั้นถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ข้อมูลเฉลี่ยสำหรับโกดังเก็บสินค้าที่มีตู้ทำความเย็นใช้พลังงานประมาณ 1.54 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อคิวบิกฟุต ทั้งที่ควรจะใช้เพียง 0.6 กิโลวัตต์ ซึ่งน้อยกว่าสิ่งที่เป็นในปัจจุบันถึง 40% นอกจากนี้ ยังสามารถทำความเร็วได้ภายใต้เวลาที่น้อยลง

Nano LiquiTec นั้น สามารถใช้ได้กับภัตตาคาร เครื่องทำความเย็น เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องมือทำความเย็น โดยจำเป็นต้องติดตั้งเข้ากับระบบ Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) จะสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานได้ถึง 58-64% และลดการใช้พลังงานได้ถึง 12-18% ซึ่งความโดดเด่นของ Nano LiquiTec มีดังนี้
1. มีความมั่นใจและปลอดความเสี่ยง
2. ยืดอายุเครื่องมือ
3. สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของระบบ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 7-8 ปี
4. ลดการใช้พลังงาน
5. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
6. ลดการเสียดสีและการสั่นสะเทือน
7. ลดปริมาณของ Carbon Footprint
8. ยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 25% โดยประมาณ
9. สามารถคืนทุนได้ภายใน 12 เดือน
10. Return on Investment (ROI) มีมากกว่า 500%
11. ยกระดับศักยภาพการทำงานของระบบ
12. ความสามารถในการทำความเย็นมีเพิ่มขึ้น
13. เป็นเทคโนโลยีสีเขียวเต็มรูปแบบ ปราศจากสารพิษและการปนเปื้อน

Frozen food in the refrigerator. Vegetables on the freezer shelves.

ซึ่งการใช้งานหากเทียบเคียงกับ Polarized Refrigerant Oil Additives (PROA) ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้ในตลาดจะพบว่า PROA นั้นเต็มไปด้วยสารเคมีผสม บางยี่ห้อผสมซัลเฟอร์ ซึ่งเมื่อเจอกับน้ำมัน Compressor จะก่อให้เกิดกรด Sulfuric และ Chlorine เมื่อผสมกับน้ำมันหรือความชื้นสามารถก่อให้เกิด Hydrochloric ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ขี้ผึ้งหรือสารเคมีที่ใช้สามารถกั้นระบบไหลเวียนของระบบหล่อเย็นและก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้นได้ ทั้งยังไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการใช้งาน Nano LiquiTec ร่วมกับ Graphene Dynamics สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและตู้ควบคุมอุณหภูมิอาหารลงได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหล่อเย็นสำหรับห้องครัวและตู้ทำความเย็นสำหรับถนอมอาหารได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งนอกเหนือไปจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถคืนทุนให้กับผู้ประกอบการได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้ำยาหล่อเย็นที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานภายในห้องอาหารของโรงแรมที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพภัตตาคารประจำโรงแรมได้อีกทางหนึ่ง


Nano LiquiTec Reduces Expense for Refrigerators of Hotel’s Restaurants

Food cooking and preparation process are considered as the session that consume most energy and is followed by heat and cooling generating process to maintain temperature based on the report from Energy Information Administration (EIA); the agency to regulate energy sector of the United States of America reporting

that over 50% of energy consuming within the buildings mainly comes from refrigerator. If this expense can be reduced, business owner will have more fund left for extending and developing their business, or meant more circulated fund in their system.

Refrigerators used in kitchen for food and beverage business in hotel establishment are considered as the part that has high energy expense to generate the coldness since it must take up the quick change operation under hot and sultry condition of Thailand. If establishment has poor quality cooling generating system, it may cause waste problem, and unusual food tastes.

Nano LiquiTec technology develops coolant additive to well-respond to the use in the kitchen and cooling system within hotels, which is emphasized on the capability to save energy and enhance performance of cooling generating machine as well as durability of coolant additive, while the system can be installed easily, and have short payback period. This makes Nano LiquiTec become the worthwhile investment for all restaurants in hotels.

Capacity of Nano LiquiTec With energy saving capacity when using Nano LiquiTec in associated with Graphene Dynamics, it can save energy expense up to 25% in term of cooling generating session based on the report of Energy Star, which is well-known agency for energy saving certify similar to Thailand’s No. 5 label, while for guestroom session, energy expense has been in average of 2,196 US dollars per year especially for the use of meat processing in the form of Cold Cuts that can preserve the condition of food and maintain certain taste from ingredient’s freshness and cleanliness preservation.

In addition to the report of Global Cold Chain Alliance, cooling refrigerating system was considered quite high as the average data for product warehouse with cooling refrigerating system consumed energy approximately 1.54 kilowatts per hour per cubic foot. As the matter of fact, Nano LiquiTec system consumes only 0.6 kilowatts, which was considered lesser than the current condition by 40%, while the system can generate speed within the shorter time period.

Nano LiquiTec can be used with restaurants, cooling generating machine, and automatic beverage vending machine. When the system is installed with Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system, it will reduce energy consuming expense by 58 – 64%, and energy consuming by 12 – 18%. The outstanding features of Nano LiquiTec include as follows
1. Offer reliability and risk free
2. Extend the useful life of tools
3. Can be used until the expiration date of the system which normally is in average of 7 – 8 years
4. Reduce energy consuming
5. Reduce maintenance cost
6. Reduce abrasion and vibration
7. Reduce the amount of Carbon Footprint
8. Enhance more efficiency energy consuming approximately by 25%
9. Get the pay back within 12 months period
10. Offer more than 500% of Return on Investment (ROI)
11. Enhance system’s work performance
12. Offer better cooling generating capacity
13. Feature full green technology without toxic and contamination

When compared to Polarized Refrigerant Oil Additives (PROA), which is the widely used additive in the market, it was founded that PROA contains a large amount of mixed chemical additive, while some brand uses sulfur, which will generate Sulfuric and Chlorine acid when it is exposed to Compressor oil, and generate Hydrochloric when it is exposed to oil or moisture as well. Besides, the use of beeswax or chemical can block circulation system of  cooling system and cause heat transfer as well as non-environmental friendly condition.

This has proved that the use of Nano LiquiTec  in-associated with Graphene Dynamics can significantly reduce energy expense for cooling system and food temperature control cabinet as well as preserve environmental condition, and enhance performance of cooling system for kitchen and cooling cabinet for food preservation very well. Rather than saving expense, entrepreneur will get the payback within the short time period. This is considered as an interesting option of cooling additive for the use in the restaurants of hotels that want to reduce expense and increase restaurant’s performance.

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.8 No.43 เมษายน – พฤษภาคม 2560 (Apr – May 2017)

www.thaihotelbusiness.com/publication/thai-hotels-travel-issue-apr-may-2017/

Comment Box