WYPALL*Colour Coded WipersWYPALL*Colour Coded Wipers:
Reusable, absorbent wipers

ผลิตภัณฑ์เช็ดอเนกประสงค์ในงานทาความสะอาดทั่วไป งานอุตสาหกรรมอาหาร และงานจัดเตรียมอาหาร

  • โครงสร้างการถักทอเฉพาะตัว ทาให้มีความแข็งแรงทนทาน ใช้ได้หลายครั้ง มีประสิทธิภาพในการเก็บเศษอาหารและดูดซับได้ดี ง่ายในการทาความสะอาด
  • ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้าม โดยการใช้สัญลักษณ์สี (Color-Coding System) เป็นตัวช่วยในการแบ่งแยกบริเวณหรือประเภทของงานเช็ดให้ชัดเจน มี 5 สีให้เลือก ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า สีขาว และสีแดง
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP International’s Food Safety Certificate System

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.kcprofessional.com

 

Comment Box