เครื่องครัวแบบ One Stop Shoppingบริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านอุปกรณ์โรงแรมเครื่องครัวแบบ One Stop Shopping

ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายสินค้ากว่า 15,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและอุปกรณ์ร้านอาหาร, อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ในครัว, อุปกรณ์ล็อบบี้, อุปกรณ์ทำความสะอาด, อุปกรณ์ภายในห้องพักโรงแรม และอื่น ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการ(showroom) และเว็บไซต์ (website) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่และเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้า

Tel : 02-866-7474 (auto)

Fax : 02-866-5865

Website :  http://www.ntsmart.co.th

Comment Box