Sun. May 19th, 2019
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร จาก Silver Dragon

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร จาก Silver Dragon

Silver Dragon มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยช่างผู้ชำนาญการ ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบไม้กั้นทางควบคุมเข้า-ออกหมู่บ้าน ไม้สามขา ปีกผีเสื้ออัตโนมัติ ระบบล็อคโรงแรม และล็อคอพาร์เมนท์ เครื่องอ่านบัตรไร้สัมผัส บัตรล็อคไฟฟ้าแบบต่างๆ ระบบกันขโมย ประตูอัตโนมัติ รั้วประตูอัตโนมัติ เสาขึ้นลงอัตโนมัติ อินเตอร์คอม เซ็นเซอร์ต่างๆ

Contact Information

SILVER DRAGON (THAI) CO.,LTD.
263 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: +66 2214 0241
Fax: +66 2215 2116
Website: http://www.silverdragonthai.com