เปิดใจ ‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย กับภารกิจปะ ฉะ ดะ โรงแรมเถื่อน ฉุดรายได้เข้าประเทศเปิดใจ ‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย กับภารกิจปะ ฉะ ดะ โรงแรมเถื่อน ฉุดรายได้เข้าประเทศธุรกิจโรงแรมไทยเติบโตตามทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่าไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะยังมีอุปสรรคสำคัญอย่างเรื่องโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาแข่งขันผ่านกลยุทธ์การตัดราคาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยทั้งเชียงใหม่ พัทยา หรือแม้แต่กรุงเทพฯ เองก็ตาม ทั้งที่ตามหลักธุรกิจจะสามารถปรับราคาห้องพักได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8-10% ต่อปี แต่ยังถูกธุรกิจนอกระบบแตะถ่วง ซึ่งคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ที่ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) คนใหม่ ต่อจากคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่หมดวาระไป มีนโยบายในการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ช่วยเสริมทัพให้ธุรกิจโรงแรมแข็งแกร่งมากขึ้น เช่นนั้นแล้วลองอ่านจากคำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

คุณศุภวรรณ กล่าวว่า นโยบายหลักที่เตรียมดำเนินการ คือ การปราบปรามโรงแรมผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาสะสมมานานนับสิบปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยเตรียมหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เพื่อหามาตรการให้หน่วยงานราชการที่มีการจัดประชุมสัมมนาจะต้องใช้สถานที่ของโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากยังมีข้าราชการฝ่าฝืน กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องออกคำสั่งตัดงบประมาณส่วนการประชุมดังกล่าวทันที หรือไม่สามารถนำใบเสร็จนั้นมาเบิกจ่ายได้ เพื่อให้โรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องเข้าสู่ระบบมากขึ้น เพราะตลาดสัมมนาถือเป็นตลาดใหญ่สร้างรายได้เข้าโรงแรมได้มาก ตลอดจนให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องการถูกเอาเปรียบการตัดราคา

“ต้องยอมรับว่า หน่วยงานที่อนุมัติให้จดทะเบียนทำธุรกิจก็ไม่ได้ตรวจว่าเขาจดทะเบียนเป็นอพาร์ทเมนท์ หรือดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ ให้คนเช่าพักเป็นรายวัน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายโรงแรม และกลุ่มนี้ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มคอนโดที่หันมาปล่อยให้เช่ารายวันก็มีมากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องโรงแรม ห้องพักถูกกฎหมายก็ไม่มีตัวเลขที่แท้จริง เมื่อแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีข้อมูล หน่วยงานที่อนุมัติก็อนุมัติไปโดยไม่ได้ตามตรวจสอบ สุดท้ายจึงเป็นปัญหาที่สะสมและเป็นปัญหาใหญ่ โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่จดทะเบียน 7,700 โรงแรม จำนวนห้องพัก 376,00 ห้อง ในขณะที่เป็นโรงแรมเถื่อน 2,895 โรงแรม จำนวน 47,600 ห้อง และหากลงลึกกรุงเทพฯ พบว่า มีโรงแรมไม่จดทะเบียน 1,170 โรงแรม 55,400 ห้อง จดทะเบียนอย่างถูกต้องเพียง 370 โรงแรม

โดยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก คือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตึกแถวขนาดเล็กๆ ที่นำมาปรับปรุงทำเป็นห้องเช่า 2-3 ห้อง ขณะที่กลุ่มข้าราชการก็ไม่ได้ใช้โรงแรมถูกกฎหมายในการจัดสัมมนาเต็ม 100% ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะภาครัฐก็จะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น เนื่องจากภาษีที่โรงแรมจ่าย กับการจ่ายในนามจดทะเบียน อพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรือแม้แต่คอนโดแตกต่างกันอย่างมาก และประเทศก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ จากการสามารถปรับราคาให้ไปในทิศทางเดียวกับตลาดประเทศท่องเที่ยวชั้นนำอาเซียน ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหานี้ได้เสียที สมาคมฯ พร้อมช่วยเรื่องข้อมูล”

คุณศุภวรรณ ระบุว่า หลายคนไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา ซึ่ง THA กังวลมากในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัย หากไม่รีบแก้ไข เพราะคนที่เข้าสู่ระบบถูกต้อง จะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรงแรม และต้องมีการตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจุดนี้ถือเป็นการควบคุมมาตรฐานบริการและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม ขณะที่โรงแรมเถื่อนจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ เป็นตัวควบคุมมาตรฐาน และยังส่งผลในแง่ที่ทำให้ประเทศชาติไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องไม่เพียงแต่จะเลี่ยงการจ่ายภาษีเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดปัญหาการตัดราคาค่าห้องพัก ดังนั้น แม้ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามาก แต่ประเทศก็สูญเสียรายได้จากปัญหานี้ไปมากเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณศุภวรรณ ยังเปิดเผยอีกว่า สมาคมฯ เตรียมว่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชน ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนโรงแรมและห้องพักในประเทศไทย ทั้งโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายและไม่จดทะเบียน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการของจำนวนห้องพักในประเทศไทยที่แท้จริง ว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอหรือความต้องการล้นตลาดแล้ว และหากพื้นที่ใดสำรวจพบว่าล้นตลาดก็จะทำให้ทราบถึงสาเหตุการแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญให้เอกชนพิจารณาถึงการลงทุนสร้างโรงแรม ให้อาจเป็นการชะลอการลงทุนในโรงแรมนั้นๆ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะคล้ายกับประเทศสิงคโปร์ที่มีการควบคุมการลงทุนโรงแรม จึงไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา โดยปัจจุบันราคาห้องพักในสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่ 9,800 บาท ส่วนประเทศไทยอยู่ที่ 5,250 บาท นอกจากนี้ ยังต้องการศึกษามูลค่าที่สูญเสียไปกับโรงแรมเถื่อนในแต่ละปี เพื่อเห็นผลเป็นรูปธรรม สำหรับแก้ไขปัญหาต่อไป

ปัญหาที่สะสมมานานนับสิบปี ฝังรากลึกจนยากที่จะถอนรากถอนโคนได้ แม้ที่ผ่านมา หลายรัฐบาลจะพยายามเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหานี้ แต่สุดท้ายก็เงียบหายไป ในสมัยที่คุณศุภวรรณ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างแน่วแน่ ตามความคิดเห็นที่ได้ระบุข้างต้น โดยพร้อมจะร่วมมือให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สุดท้าย จะได้รับความร่วมมือจากรัฐ ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้มากเพียงใด กับผลประโยชน์ที่สูญเสียไปกับโรงแรมเถื่อนที่ผ่านมา คงเป็นความหวังที่ภาคเอกชนต้องการจะเห็นจากรัฐบาลชุดนี้


Reveal THA President Supawan Tanomkiatipume Feelings
Upon the Mission for Taking Charge of illegal Hotels to Regain Revenues to the Country

Thai hotel business has been continually growing following tourism business direction. However, it cannot get a god growth because there are some obstacles such as illegal hotels trying to compete through the cut price strategy in the great number particularly in the main tourist cities of Thailand such as Chiang Mai, Pattaya or even Bangkok in spite the fact that hotel can normally adjust the room rate in average of no less than 8 – 10% per year based on business principle. However, most hotels are held back by business outside the system which Mrs. Supawan Tanomkiatipume, a new appointed President of Thai Hotels Association (THA) after the former Mr. Surapong Techaruvichit has working policy and reinforcement strategy to strengthen hotel business. Below is the statement from the interview.

Mrs. Supawan said the main policy to proceed with is to put down illegal hotels that are the accumulated problem for over a decade, while government agencies have still been unable to solve this problem. In addition, THA has prepared to discuss with Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Interior and Ministry of Finance to find the measure to force government agencies to arrange conference and seminar in the facilities of hotels that legally register into the system only. If government officer infringes this measure, Ministry of Finance that is in-charge of allocating the budget will order to immediately cut down the budget for such conference or the related receipt for such conference cannot be used to get the payback so that this will force illegal hotels to get into the system in greater numbers because seminar market is considered as the main part to generate a large amount of revenues for hotel, while this will help most legal hotels that are taken advantage from the cut price issue.

“We must admit government agency approving business registration did not check whether the establishment registered as apartment or further modified to daily rental rooms which this was considered against Hotel Act and this group tends to continually increase similar to the group condominiums, while related agencies in charging of legal hotel and accommodation do not have the actual number. When each government agency did not have actual information, authorized government agency might approve business registration without the inspection and eventually became the accumulated problem. Currently, the number of registered hotels is at 7,700 hotels with the total of 376,000 rooms, while the number of illegal hotels is at 2,895 hotels with the total of 47,600 rooms. And for Bangkok, it has founded that the number of illegal hotels is at 1,170 hotels with the total of 55,400 rooms, while the number of registered hotels is only 370 hotels.

 Thai hotel business has been continually growing following tourism business direction. However, it cannot get a god growth because there are some obstacles such as illegal hotels trying to compete through the cut price strategy in the great number particularly in the main tourist cities of Thailand such as Chiang Mai, Pattaya or even Bangkok in spite the fact that hotel can normally adjust the room rate in average of no less than 8 – 10% per year based on business principle. However, most hotels are held back by business outside the system which Mrs. Supawan Tanomkiatipume, a new appointed President of Thai Hotels Association (THA) after the former Mr. Surapong Techaruvichit has working policy and reinforcement strategy to strengthen hotel business. Below is the statement from the interview. Mrs. Supawan said the main policy to proceed with is to put down illegal hotels that are the accumulated problem for over a decade, while government agencies have still been unable to solve this problem. In addition, THA has prepared to discuss with Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Interior and Ministry of Finance to find the measure to force government agencies to arrange conference and seminar in the facilities of hotels that legally register into the system only. If government officer infringes this measure, Ministry of Finance that is in-charge of allocating the budget will order to immediately cut down the budget for such conference or the related receipt for such conference cannot be used to get the payback so that this will force illegal hotels to get into the system in greater numbers because seminar market is considered as the main part to generate a large amount of revenues for hotel, while this will help most legal hotels that are taken advantage from the cut price issue. “We must admit government agency approving business registration did not check whether the establishment registered as apartment or further modified to daily rental rooms which this was considered against Hotel Act and this group tends to continually increase similar to the group condominiums, while related agencies in charging of legal hotel and accommodation do not have the actual number. When each government agency did not have actual information, authorized government agency might approve business registration without the inspection and eventually became the accumulated problem. Currently, the number of registered hotels is at 7,700 hotels with the total of 376,000 rooms, while the number of illegal hotels is at 2,895 hotels with the total of 47,600 rooms. And for Bangkok, it has founded that the number of illegal hotels is at 1,170 hotels with the total of 55,400 rooms, while the number of registered hotels is only 370 hotels. The significant increment is the service apartment; a small size commercial building that is renovated as 2 – 3 rental rooms, while government officers have not using a 100% of legal hotels for their conference and seminar arrangement. Now, this requires related government agencies coming together to seriously solve this problem, while government sector will get even more benefits from tax collection since tax paid by hotel comparing to the establishment registering as apartment, dormitory or even condominium has a huge difference and the country will have potential to generate more revenues from room rate adjustment according to ASEAN’s leading tourist countries such as Singapore and Malaysia. THA truly hopes related government agencies will eventually solve this problem, while THA is ready to support with information in this regard.” Mrs. Supawan indicated that many people do not realize in this issue and THA is very worried in term of safety standard if this problem is not resolved quickly enough because all legal hotels must observe Hotel Act and continually inspect the operation every year. This regulation is considered to control service and safety standard in hotel business, while illegal hotels will not pay attention to these standards and it derives the country being unable to fully earn the benefits from tourism because illegal hotel is not only avoid paying tax, but also cause the cut price issue. Thus, even though each year Thailand has a large amount of tourists traveling in, the country loses huge revenue from this problem as well. Mrs. Supawan also revealed that THA is about to employ educational institute or private company to find out the actual number of hotels and accommodation in Thailand both registered and illegal hotels in order to acknowledge the true demand in the room volume whether it is enough to take up tourists or oversupply. And if any area is founded to have oversupplied rooms, the cause of price competition will definitely be founded as well. In addition, such information will be an important part for private sector to consider about investment in hotel construction whether to hold back the investment or move forward to put up a new hotel. This format will be similar to Singapore that has the control scheme for hotel investment so price competition issue has never been occurred at all. Currently, the room rate in Singapore is in average of 9,800 baht, while Thailand is approximately 5,250 baht. Besides, the country must study the lost value from illegal hotels each year to see the concrete result for further problem solving. The significant increment is the service apartment; a small size commercial building that is renovated as 2 – 3 rental rooms, while government officers have not using a 100% of legal hotels for their conference and seminar arrangement. Now, this requires related government agencies coming together to seriously solve this problem, while government sector will get even more benefits from tax collection since tax paid by hotel comparing to the establishment registering as apartment, dormitory or even condominium has a huge difference and the country will have potential to generate more revenues from room rate adjustment according to ASEAN’s leading tourist countries such as Singapore and Malaysia. THA truly hopes related government agencies will eventually solve this problem, while THA is ready to support with information in this regard.”

Mrs. Supawan indicated that many people do not realize in this issue and THA is very worried in term of safety standard if this problem is not resolved quickly enough because all legal hotels must observe Hotel Act and continually inspect the operation every year. This regulation is considered to control service and safety standard in hotel business, while illegal hotels will not pay attention to these standards and it derives the country being unable to fully earn the benefits from tourism because illegal hotel is not only avoid paying tax, but also cause the cut price issue. Thus, even though each year Thailand has a large amount of tourists traveling in, the country loses huge revenue from this problem as well.

Mrs. Supawan also revealed that THA is about to employ educational institute or private company to find out the actual number of hotels and accommodation in Thailand both registered and illegal hotels in order to acknowledge the true demand in the room volume whether it is enough to take up tourists or oversupply. And if any area is founded to have oversupplied rooms, the cause of price competition will definitely be founded as well. In addition, such information will be an important part for private sector to consider about investment in hotel construction whether to hold back the investment or move forward to put up a new hotel. This format will be similar to Singapore that has the control scheme for hotel investment so price competition issue has never been occurred at all. Currently, the room rate in Singapore is in average of 9,800 baht, while Thailand is approximately 5,250 baht. Besides, the country must study the lost value from illegal hotels each year to see the concrete result for further problem solving.

Comment Box