Thu. Dec 2nd, 2021
“สุรพงษ์” นายกฯ THA คนใหม่

“สุรพงษ์” นายกฯ THA คนใหม่กับภาระกิจหนักๆ

ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโรงแรม ซึ่งมาพร้อมกับปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมไทย ไม่คล่องตัวนัก ลองมาฟังนโยบายของคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

นายกสมาคมโรงแรมไทยคนใหม่ จะเรียกความมั่นใจให้แก่คนวงการโรงแรมได้มากน้อยเพียงใด

ถ้อยแถลงนายกฯ ใหม่

คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคม THA กล่าวว่าแนวทางการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ สานงานเก่าและก่องานใหม่

โดยการสานงานต่อ ประเด็นสำคัญ ที่ผลักดันกันมาหลายปีซึ่งใกล้จะสำเร็จแล้ว คือ การดึงโรงแรมที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมกันทางด้านการแข่งขัน มั่นใจว่าภายในปีแรกของการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการปรับข้อกฏหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมที่จะแก้ข้อกำหนดให้โรงแรมเข้ามาจดทะเบียนได้ แต่หากแก้ไขแล้วยังไม่ทำตาม ก็จะต้องมีบทลงโทษอย่างจริงจัง

“เบื้องต้นสมาคมจะนำรายชื่อโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฏหมาย ห้องเช่ารายวันที่ไม่ถูกกฏหมาย ไปเปิดเผยกับสื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เริ่มปฎิเสธการเข้าใช้บริการในโรงแรมกลุ่มนี้”

นโยบายแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มทำไปบ้างแล้ว โดยหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันโรงเรียนการโรงแรม บางแสน ซึ่งก็จะสานต่อในเรื่องนี้ต่อไป

สานต่อการจัดทำเว็บไซต์สำหรับจองห้องพักทางออนไลน์ชื่อ www.thaihotels.org เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้กับเว็บไซต์ต่างชาติ อย่าง agoda หรือ expedia ซึ่งเก็บอยู่ราว 20-25% หากใช้เว็บที่สมาคมฯ เสียค่าคอมมิสชั่นเพียง 10% และยังเจรจากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ของลิ้งค์เว็บไซต์ เพื่อให้มีเครือข่ายกว้างขวางเทียบเท่าเว็บเอเจนต์ สำหรับเว็บใหม่นี้ ได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า นอกจากนั้นจะผลักดันให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลด้านท่องเที่ยวและโรงแรมเพิ่มมากขึ้น

เตรียมพร้อมรับศึกเปิดเสรีอาเซียน

ทางด้านนโยบายใหม่ ได้แก่ การเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขัน เมื่อเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 โดยทีมการตลาดของ THA จะเน้นการเตรียมตัวเพื่อเข้าทำตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนและ เอเชีย ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลากรให้แก่โรงแรมสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC โดยจะไม่มองแค่การเป็นฝ่ายรับกับแรงงานหรือการลงทุนจากต่างประเทศที่จะไหลเข้ามาประเทศไทย แต่จะมองในเชิงรุก ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในภาพรวม โดยสามารถให้บุคคลากรและนักธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย มีศักยภาพเพียงพอที่จะออกไปทำงานหรือลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย

เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี

นโยบายการช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ เสนอรัฐช่วยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่โรงแรมที่อยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง หรือมีเงินทุนน้อย ผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มเอสเอ็มอี ที่สายป่านทางการเงินยังไม่ยาวไกล โดยมุ่งให้โรงแรมเหล่านั้นมีเงินทุนในการปรับปรุงโรงแรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยกระดับราคาห้องพักเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม คงขาดไม่ได้กับนโยบายรับมือกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ล่าสุดกระทรวงแรงงาน ก็สรุปความชัดเจนในเรื่องการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำมาแล้ว ซึ่งมี 2 วิธี ที่โรงแรมต่างๆ จะดำเนินการ ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง การแยกเซอร์วิสชาร์จออกไปเลย ไม่นำไปเสียภาษี ก็ไม่สามารถนำไปคำนวณเป็นค่าแรงขั้นต่ำได้ ส่วนวิธีที่สอง คือ การนำเซอร์วิสชาร์จเข้ามารวมเป็นรายได้ และมีการกำหนดจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จที่แน่นอน เช่น รับประกันว่าพนักงานจะได้รับเซอร์วิสชาร์จเดือนละ 3,000 บาท และนำไปเสียภาษี วิธีนี้จะสามารถนำไปคำนวณรวมเป็นค่าแรงขั้นต่ำได้ ซึ่งทีเอชเอจะทำหนังสือแจ้งไปยังโรงแรมที่เป็นสมาชิกให้รับทราบ โดยแต่ละแห่งจะเลือกใช้วิธีใดก็แล้วแต่นโยบายของผู้บริหารโรงแรมนั้นๆ ว่ามีโครงสร้างอย่างไร ซึ่งโรงแรมต้องปรับตัวอีกมาก

รายชื่อคณะกรรมการที THA ชุดใหม่ภายใต้บังเหียนของคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ประกอบด้วย

 • คุณบุญรอด โบว์เสรีวงศ์ อุปนายก
 • คุณเจริญ นัดพบสุข อุปนายก
 • คุณบุณฑริก กุศลวิทย์ อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
 • คุณภูณัช ธนาเหล่าพานิช อุปนายก
 • คุณสุชาติ หิรัณย์กนกกุล อุปนายก
 • คุณสุวรรณา เดชรุ่งเรือง เหรัญญิก
 • คุณบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ เลขาธิการ
 • คุณชัชวาล ศุภชยานนท์ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • คุณสิทธิพร หาญญานันท์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
 • คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ ประธานฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน
 • คุณเดชา ตั้งสิน ประธานฝ่ายต่างประเทศ
 • คุณชำนาญ เผือกวัฒนะ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม
 • คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ รองเลขาธิการ
 • คุณสุภนิต วิมุกตานนท์ รองประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์

ส่วนกรรมการสมาคมที่เหลือประกอบไปด้วย คุณนาถนัดดา นิติพน คุณสุกัญญา จันทร์ชู คุณนิโรธ ศรีทองพนาบูลย์ คุณเมธี ตันมานะตระกูล คุณกฤษณา คุณะปุระ คุณตัน จีเคียง คุณเรืองนาม ใจกว้าง คุณสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร และคุณสวัสดิ์ มังกรวัฒน์

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *