Tue. May 21st, 2019
ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

กางแผนภารกิจหิน ‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย

จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจภาคโรงแรมที่มีความสอดรับกับสถานการณ์การท่องเที่ยว 

ทางสมาคมโรงแรมไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คนใหม่ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ จากโรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจโรงแรมคนสำคัญ พร้อมสานต่อภาระกิจหนักๆ เรื่องการผลักดันธุรกิจโรมแรมเถื่อนเข้าสู่ระบบ และนโยบายด้านการประสานงานกับสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนธุรกิจโรงแรมให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ภารกิจสานต่อลุยฉะโรงแรมเถื่อน

คุณศุภวรรณ กล่าวว่า “ภารกิจหลักที่ต้องสานต่อ คือ ผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องจดทะเบียนใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนท์เช่ารายวัน โดยเรามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านั้นให้สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการเปิดห้องพักขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะไม่ทำให้ถูกต้องในที่สุดจะต้องถูกดำเนินคดี

อันที่จริงแล้วเราไม่มีเจตนาจะเข้าจับกุมทุกโรงแรมที่ผิดกฎหมาย แต่เหตุผลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ เนื่องจากเมื่อจดทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแล้ว เราจะทราบได้ว่าโรงแรมแต่ละแห่งเป็นอย่างไร หากต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างทางสมาคมฯ และโรงแรมก็จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างสะดวก”

นโยบายใหม่

คุณศุภวรรณ กล่าวว่า สำหรับนโยบายใหม่ว่าด้วยเรื่องของการประสานงานความช่วยเหลือระหว่างสมาคมฯ กับทางสมาชิก ซึ่งได้หามาตรการว่าจะทำอย่างไรให้ทางสมาคมฯและสมาชิกสามารถสื่อสารระหว่างกันเพื่อรับทราบความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด องค์ความรู้ต่างๆ สนับสนุนเรื่องการเทรนด์นิ่งมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบกับคู่ค้ามากขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ซึ่งทางสมาคมพร้อมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่

มุมมองเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจโรงแรมไทย

“จริงๆ แล้วธุรกิจโรงแรมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก สำหรับปัญหาของธุรกิจโรงแรม ณ ขณะนี้ คือ เรื่องขาดแคลนบุคลากรในบางตำแหน่ง เช่น แผนกช่างและแผนกครัว เนื่องจากร้านอาหารในเมืองไทยเปิดให้บริการจำนวนมาก อีกทั้งยังมีบุคลากรที่ไปทำงานต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมกำลังขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องหลักที่ทางเราพยายามหาหนทางแก้ไข ด้วยวิธีการขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ามาฝึกงานในโรงแรมและเมื่อศึกษาจบแล้วก็สามารถจะเข้าร่วมทำงานกับทางโรงแรมได้

อนาคตของธุรกิจโรงแรมไทยยังคงสดใส ตราบใดที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมให้คงอยู่ต่อไปและทำรายได้ให้ประเทศได้มากเหมือนทุกวันนี้” คุณศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2559 – 2561

 1. คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย
 2. คุณสุกัญญา จันทร์ชู อุปนายก / ประธานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
 3. คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ อุปนายก
 4. คุณสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายก
 5. คุณกฤษฎา ตันสกุล อุปนายก
 6. คุณละเอียด บุ้งศรีทอง อุปนายก
 7. คุณสาวสุวรรณา เดชรุ่งเรือง เหรัญญิก
 8. คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ เลขาธิการ
 9. คุณสิทธิพร หาญญานันท์ ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม / ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม
 10. คุณบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
 11. คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 12. คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานฝ่ายต่างประเทศ ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
 13. คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ ประธานฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน
 14. คุณทศพร สิหนาทกถากุล ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
 15. คุณทศพล สถิตวิทยากุล ประธานร่วมฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน
 16. คุณวรพล อึ่งตระกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก
 17. คุณกฤษณา คุณะปุระ กรรมการสมาคม
 18. คุณประสาน ไทยแท้ กรรมการสมาคม
 19. คุณรุ่งทิพย์ สุขศรีการ กรรมการสมาคม
 20. คุณสาวนาถนัดดา นิติพน กรรมการสมาคม
 21. คุณพิสูจน์ แซ่คู กรรมการสมาคม
 22. คุณวารุณี คำเมรุ กรรมการสมาคม
 23. คุณมังกร ภิรมย์พานิช กรรมการสมาคม
 24. คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร กรรมการสมาคม
 25. คุณนิโรธ ศรีทองพนาบูลย์ กรรมการสมาคม