Wed. May 22nd, 2019
BOFFKOOL
Treepay

Latest Post

มูลนิธิใบไม้เขียวจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวแก่โรงแรม

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ 6 องค์กร จัดตั้งโดยสมาคมโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียว ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณแสดงความชื่นชมแก่โรงแรมที่เข้าสู่มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ซึ่งภายในงานมีการสัมมนา หัวข้อ…

นับถอยหลัง 4 เดือน ‘กฎหมายแรงงาน’ ร้านอาหาร-โรงแรม รีบคิดปรับตัวรับมือภาวะแย่งชิงแรงงาน

กลายเป็นกระแสร้อนชั่วข้ามคืน เมื่อกระทรวงแรงงานฯ มีประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระสำคัญของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ การเพิ่มโทษให้มีอัตราสูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปรับ ‘นายจ้าง’ จากเดิมหากกระทำผิดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะทำผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่คนจะนับรวมเป็นกรณีเดียว แต่ พ.ร.ก. ฉบับนี้ จะปรับนายจ้างแยกตามจำนวนแรงงานต่างด้าวรายคนทำให้โทษสูงขึ้น เช่น นายจ้างที่จ้างต่างด้าวทำงาน แต่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,00 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน เป็นต้น ถือว่าทำให้ ผู้ประกอบการหลายๆ ราย โดยเฉพาะในธุรกิจด้านบริการ

กระแส ตช.มาเที่ยวไทยพร้อมการดูแลสุขภาพ เทรนด์ใหม่-ค่าใช้จ่ายสูงตอบโจทย์เป้าหมาย รบ.

สัญญาณอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ ถือว่า ยังแรงดีไม่มีท่าทีว่าจะตก เพราะนอกจากตลาดระยะไกลอย่างอเมริกา แอฟริกาใต้ ที่เริ่มหันมาเลือกเมืองไทยเป็นแลนมาร์คสำหรับพักผ่อนท่องเที่ยวมากขึ้นแล้ว ตลาดระยะใกล้เองก็ยังคงมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ช่วงต้นปีตลาดจะตกลงไปบ้าง เพราะผลพวงจากการปราบทัวร์ผิดกฎหมายของรัฐบาลไทย ปลายปี 2559 จนส่งผลต่อเนื่องกับตลาดจีนเรื่อยยาวถึงปี 2560 แต่หลายหน่วยงานด้านธุรกิจก็ออกมาเน้นย้ำแล้วว่า บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 3 ยาวไปถึงสิ้นปีจะยังสดใสอย่างแน่นอน แต่ก็มาพร้อมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การท่องเที่ยว ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เอฟไอที) เพิ่มสูงขึ้น และกระแสการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับการดูแลสุขภาพ (Wellness) ที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ

ปลัด กกท. เปิดงาน ‘Amazing Thai Host’

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดงาน ‘Amazing Thai Host’ และลงพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ณ จังหวัดเชียงราย

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงความสำคัญของ โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ‘Amazing Thai Host’ ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ ‘ประชารัฐ’ โดยเมื่อ ‘ประชาชน’ และ ‘รัฐ’ ได้ทำงานร่วมกันแล้วจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ก่อให้เกิดรายได้ การสร้างงาน การสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชนบท อีกทั้ง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ดัน ‘ไทย’ ฮับท่องเที่ยวเรือสำราญ

นับเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายๆ ประเทศใน ‘อาเซียน’ มองตรงกัน นั่นคือ การเร่งผลักดัน ‘การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ’ ให้แจ้งเกิดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มตลาดใหม่สำหรับภาคท่องเที่ยวอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก และยังคุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

โรงแรมยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากในอนาคตคาดการณ์ไว้ว่า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุของไทยจะมีสัดส่วนถึง 32.1% ของประชากรทั้งประเทศหรือราว 20.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 จะเห็นได้ว่า สังคมผู้สูงอายุเริ่มกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยไปแล้ว ถ้าเทียบกับสังคมต้นแบบอย่างประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น อาคารสาธารณะที่กล่าวถึงการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุก็คงหนีไม่พ้นกับโรงแรมหรือที่พักสำหรับผู้สูงอายุ

‘วิชาชีพการโรงแรม’ ทางรอดอุตฯ ท่องเที่ยว สถาบันคุณวุฒิฯ ใจป้ำ เปิดสอบฟรีคนละ 2 สิทธิ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ มายาวนาน ทั้งด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ราคา ไม่แพง และเสน่ห์แบบไทยที่เป็นจุดเด่นในแบบที่หาจากที่อื่น ไม่ได้ ทำให้เราชนะใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่นั่นก็ทำให้ การแข่งขันในแวดวงรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ผู้ประกอบการต่างแข่งกันพัฒนางานบริการรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ตัวบุคลากรที่ทำงานในสายนี้ก็เจอศึกหนักจาก การเปิดประตูภูมิภาคอาเซียน ต้องเจอคู่แข่งจากประเทศ เพื่อนบ้านมากขึ้นเช่นกัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ด้วยแนวทาง MOJO

ท่ามกลางแรงเหวี่ยงของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ธุรกิจสื่อต้องมีการปรับตัวไม่เฉพาะแต่วงการสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นในวงการโทรทัศน์เองก็เห็นผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในวงการวิทยุกระจายเสียงนั้น ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้ว แม้สถานีวิทยุบางสถานีจะยังเปิดกระจายเสียงอยู่แต่ก็ดูซบเซาลงไปมาก หลายคลื่นหันไปใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางการเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่งแต่ในสนามแข่งขันนี้ผู้ฟังมีทางเลือกมากมายอยู่ก่อนแล้ว ทั้ง Radio Steaming, YouTube Live, Facebook Live หรือ Twitter Live ซึ่งเป็นโจทย์ที่วงการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงจะต้องขบคิดหาหนทางกันต่อไป

แม็คโคร เดินหน้าจัดงานมหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี ‘แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 11’

แม็คโคร ศูนย์รวมวัตถุดิบและอุปกรณ์ด้านอาหารเปี่ยมคุณภาพครบวงจร ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่ง และตอกย้ำความเป็น ‘คู่คิดธุรกิจคุณ’ สานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า เดินหน้าจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี กับงาน ‘แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 11’ หรือ ‘แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 11’ ภายใต้แนวคิด ‘สร้างธุรกิจอาหาร สู่มาตรฐานสากล HoReCa Business Solution’ ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปลัดท่องเที่ยวฯ หวังไทยก้าวสู่การเป็น Sport Hub ระดับโลก

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ในปี 2561-2563 (3 ปี) ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ทางเรียบชิงแชมป์โลกรับรองการแข่งขันโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือ FIM


Hotel Luxury