Tue. Feb 19th, 2019
BOFFKOOL
Treepay

Latest Post

มนต์เสน่ห์แห่งอิสตรี EVE RESTAURANT @HANSAR BANGKOK HOTEL

‘EVE Restaurant’ ร้านอาหารที่มีแรงบันดาลใจมาจากความงาม และความอ่อนหวานนุ่มนวลอย่าง ‘อีฟ’ สตรีคนแรกของโลกซึ่งถูกบันทึกอยู่ในคำภีร์ไบเบิล ร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณชั้น G ของโรงแรม HANSAR BANGKOK ย่านถนนราชดำริ

รถนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ช่วงนี้ในวงการท่องเที่ยวเราจะพูดคุยกันเรื่องนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทย ด้วยการขับรถเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านเหนือของประเทศ มาใช้ทรัพยากรของเราโดยอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนรวมทั้งอาบน้ำอาบท่า บางกลุ่มนำอุปกรณ์การปรุงอาหารในวัดด้วย นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้เงินน้อยมากในการเข้ามาแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว กรมการขนส่งทางบกจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพิจารณาทำร่างประกาศกฎเกณฑ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และได้ออกเป็นประกาศของกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ประมาณต้นเดือนมิถุนายนปีนี้)

หัวใจของการบริหารต้นทุน F&B

นอกเหนือจากงานบริการห้องพักแล้ว หลายๆ โรงแรมให้ความสำคัญกับรายได้จาก ‘อาหารและเครื่องดื่ม’ (Food & Beverage) เพราะถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงแก่โรงแรม จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การออกแบบรายการอาหาร คุณภาพและรสชาติของอาหาร ต้องผ่านขั้นตอนที่ละเอียดและพิถีพิถันเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมต้นทุนและจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรมบางแห่งมีรายได้ F&B ครองสัดส่วนสูงถึงประมาณ 40-50% ของรายได้ทั้งหมด จากจำนวนห้องอาหาร และการรุกให้บริการตลาดจัดประชุมสัมมนา (ไมซ์) หากโรงแรมของคุณสนใจเพิ่มรายได้ F&B มากขึ้น เรามีวิธีการควบคุมต้นทุนดีๆ และการจัดซื้อวัตถุดิบมานำเสนอ

แชทปลอดภัยไร้กังวลด้วย Telegram

เป็นเวลานานแล้วที่โปรแกรมแชท (Chat) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบุคคลากรภายในองค์กร และบ่อยครั้งก็ยังถูกนำมาใช้สื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าภายนอกด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ใช้มีช่องทางการติดต่อเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้การประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความต่อเนื่องอีกด้วย อันที่จริงเครื่องมือสื่อสารแบบเดิมอย่างการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการส่งอีเมลโต้ตอบระหว่างกันนั้นก็ทำหน้าที่ของตนได้ดีอยู่แล้ว แต่นั่นก็ดูจะยังไม่เพียงพอกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารด้วยการแชทจึงเป็นการเติมรอยต่อที่ผู้ใช้ควรหันมาสนใจและศึกษาฟังก์ชันการใช้งานที่มีประโยชน์ เพื่อมองหาโปรแกรมแชทที่มีคุณภาพมาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

‘Concierge Application’ เรื่องโรงแรมแค่ปลายนิ้ว

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้ความสะดวกว่องไวในการเข้าถึงข้อมูลกลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทั้งหลายที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที สิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งของการตลาดมาจากคู่แข่งได้อย่างง่ายดายในชั่วเสี้ยววินาที

‘ซีอิ๊ว’ ปรุงตำนานอาหารเอเชีย

ตอนเด็กๆ ท่านใดไม่เคยถูกแม่ใช้ไปซื้อ ‘ซีอิ๊ว’ มาทำกับข้าวมื้อเย็นให้ทุกคนในครอบครัวทาน อาจต้องทบทวนหน้าที่และนิยามความเป็นลูก และถามผู้เป็นแม่ของแต่ละท่านเสียหน่อยว่า สายใยความเป็นแม่ลูกของท่านได้พลาด ‘สิ่งสำคัญ’ อันใดไปหรือไม่

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

ดังที่ทราบกันแล้วว่า ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ฤกษ์เปิดเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชาวโรงแรมและท่องเที่ยวก็คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการท่องเที่ยวจำนวน 32 ตำแหน่งงาน โดยเป็นสาขาโรงแรม 4 แผนก 23 ตำแหน่ง และสาขานำเที่ยว 2 แผนก 9 ตำแหน่ง

Airbnb.com บริการแชร์ที่พักที่กำลังมาแรง

เมื่อปีที่ผ่านมา เว็บไซต์บริการด้านที่พักภายใต้ชื่อ Airbnb (Airbnb.com) ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในฐานะ IT Startup ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการนำแนวคิดเชิง Sharing Economy ที่มุ่งไปในเรื่องของการเป็นเว็บไซต์สื่อกลางให้กับสมาชิก เพื่อทำการแชร์ทรัพยากรระหว่างสมาชิกด้วยกันผ่านระบบที่สร้างขึ้น

ท่องเที่ยวไทย 2016

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ด้วยความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว แต่จะจริงหรือไม่จริงลองพิจารณาสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวในหลายๆ เรื่องซึ่งพวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมก็คงทราบกันแล้วไม่มากก็น้อย

ศาสตร์การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

ในการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบแสงสว่าง สามารถใช้ศาสตร์ของการออกแบบมากำหนดแนวทาง มิติ การมองเห็นของที่ว่างทั้งในงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน หากเป็นอาคารสาธารณะเพื่อการบริการ ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สามารถออกแบบตกแต่งโดยการใช้แสงสว่าง มาเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งได้ ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในอาคาร


Hotel Luxury