กงสุล 24 ประเทศ เยือนลาวถกร่วมมือการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยววันที่ 24่ มกราคม 2560 ที่ว่าการแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว นายศรีภูมิ สุขเนตร ประธานสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์(ประเทศไทย)พร้อมคณะกงศุลประจำ 24 ประเทศทั่วโลกและดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ รองประธานนาคราชนคร/ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเดินทางเข้าพบเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมทั้งหารือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและอื่นๆ ซึ่ง เจ้าแขวงได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.ศรีภูมิ กล่าวว่า สมาคมกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์มีสมาชิกที่เป็นเอกอัครราชทูต 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตนเองมีตำแหน่งเป็นประธานสมาคมฯ การเข้าพบวันนี้ยังได้นำคณะธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านโรงแรม อุตสาหกรรม การเกษตรและการศึกษาเดินร่วมคณะมาด้วยเพื่อมาแลกเปลี่ยนแนวทางและช่องทางการลงทุนในแขวงบ่อแก้ว ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ร่วมกันของลาวและไทย

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนรีเจ้นท์ นานาชาติกล่าวว่า ตนเองใจจะมาลงทุนด้านการศึกษาด้วยการตั้งโรงเรียนนานาชาติที่แขวงบ่อแก้วเพราะแขวงบ่อแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภอเชียงของ เป็นประตูสู่จีนตอนใต้และเมียนมาร์ ในอนาคตอันใกล้จะมีรถไฟรางคู่จากคุนหมิงผ่านเข้าไทย ซึ่งในปัจจุบันก็มีถนน R3 A สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4 เชื่อมโยงทำให้อนาคตการค้าการลงทุนสูงขึ้น และสิ่งที่น่าพัฒนาต่อเนื่องไทยและลาวคือด้านการศึกษาจึงขอคำแนะนำจากท่านเจ้าแขวงถึงนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาวและกฎหมายว่าเปิดกว้างในเรื่องดังกล่าวหรือไม่เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

สปป.ลาว
นอกจากนี้ในที่ประชุมฝ่ายไทยยังให้ความสนใจการลงทุนด้านสุขภาพ เช่นกันก่อตั้งโรงพยาบาล การท่องเที่ยว ในสปป.ลาว ซึ่ง ดร.คำพัน เจ้าแขวงบ่อแก้ว กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐกาน่าซึ่งเป็นนักธุรกิจคนไทยที่มีความใกล้ชิดกับลาวเพราะได้มาลงทุนในแขวงบ่อแก้วมากว่า 30 ปี ในธุรกิจโรงแรมนาคราชและธุรกิจธนาคารและด้านบริการอื่นๆ ครั้งนี้นำคณะกงสุลกิตติมาศักดิ์ 24 ประเทศมาเยี่ยมเยือนและหารือในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา ท่องเที่ยว ฯ ซึ่งรัฐบาลลาวให้ความสนใจทั้งมีกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนด้านการศึกษามีภาคเอกชนจากต่างประเทศมาก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเวียงจันทน์เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว ตนเองจะนำเสนอเรื่องทั้งหมดที่หารือในวันนี้เข้าสู่การประชุมเจรจาการค้า ณ เกาะดอนซาว เมืองห้วยผึ้ง สปป.ลาว เพื่อนำเสนอรัฐบาลของ สปป.ลาว เชื่อว่าหากการผลักดันเป็นผลสำเร็จจะช่วยสร้างความเจริญในทุกๆด้าน ของสปป.ลาว และไทยให้ประสบความสำเร็จควบคู่กันบนพื้นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: มติชน วันที่ 24 มกราคม 2560

www.matichon.co.th/news/438447

Comment Box