นายกฯทองลุน ชู 2018 ‘ปีแห่งการท่องเที่ยวลาว’ เตรียมโปรโมทในต่างแดนเพิ่มวีโอเอ ภาลาว รายงานว่า นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว แถลงการณ์ประจำปี 2018 ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสปป.ลาว มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากภาคบริหารและจัดการไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

“ปีที่ผ่านมาพบว่า ยังมีบางบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องและคำแนะนำของรัฐบาลสปป.ลาว จึงทำให้เกิดการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน และไม่เกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีกครั้ง” นายกฯ ลาวกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2017 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ลดลงถึง 12% เมื่อเทีย[กับปี 2016 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขณะที่เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ปี 2017 รัฐบาบลสปป.ลาว ได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวลาวประจำปี 2018 อย่างเป็นทางการ พร้อมเรียกร้องและเชิญชวนให้รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนพลเรือนของตนเองในการเข้ามาท่องเที่ยวในสปป.ลาวมากขึ้น โดยคาดหวังว่าในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสปป.ลาวมากกว่า 5 ล้านคน และจะทำให้ภาคบริการของประเทศมีรายได้หมุนเวียนอยู่ราว 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อีกทั้งรัฐบาลสปป.ลาวมีนโยบายจัดกิจกรรมและ “วันลาว” ในต่างประเทศ เพื่อโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย เช่น ในประเทศไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 มีนาคม  2561

www.prachachat.net/aseanaec/news-126162

Comment Box