โฮเรก้า สแควร์ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โฮเรก้า สแควร์ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเนรมิตศูนย์กลางธุรกิจโฮเรก้าอย่างสมบูรณ์แบบ บนพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ณ ชั้น 3-5 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สาหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง ตอบทุกโจทย์ความต้องการ จุดประกายความคิด และต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแต่ละชั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชั้น 3 จะเป็นศูนย์ค้าส่ง-ปลีกเชิงนวัตกรรมโฮเรก้า ชั้น 4 ศูนย์บริการข้อมูล Horeca Community ศูนย์จับคู่ธุรกิจ และศูนย์ประชุม Horeca Business Center และชั้น 5 โชว์รูมของ อินเตอร์ โฮเรก้า ซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่ง ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าจากทั่วโลก ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม จานวนมากกว่า 10,000 รายการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-19.00 น.

สินค้าหลากหลายหมวดชนิด

ภายในโชว์รูม จะได้พบกับสินค้าหลากหลายหมวดชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์และเครื่องใช้สาหรับร้านกาแฟและเบเกอรี่ ชุดสเตนเลส เครื่องมือและอุปกรณ์ทาความสะอาด ที่นอนและลินิน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม จัดแสดงอย่างสวยงามบน พื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของโฮเรก้า สแควร์ ลูกค้าสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 1) รวมทั้ง มีบริการที่จอดรถพิเศษ

นอกจาก ผลิตภัณฑ์คุณภาพครบองค์ประกอบตามความต้องการของลูกค้าแล้ว อินเตอร์ โฮเรก้า ยังให้บริการด้าน งานออกแบบ (design) งานวางระบบ (system supply) การจัดส่งสินค้า (fast delivery) การติดตั้ง (installation & set up) การดูแลรักษาและซ่อมบารุง (maintenance) และ ศูนย์ฮอตไลน์ (call center) เพื่อให้บริการธุรกิจโฮเรก้าแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุคุณภาพที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อปูเส้นทางสู่ความสาเร็จให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจโฮเรก้า ให้ทุ่มเท เติบโต และก้าวไปพร้อมกับเรา

Comment Box