เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลามาสนามบิน“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” แจ้งเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า หลังเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตั้งจุดตรวจยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึง ทสภ. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT call center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/723295

Comment Box