อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ผู้ว่าฯเชียงรายสั่งการอำเภอสำรวจ พบผ้าห่มขาดเยอะ-เอกชนแห่บริจาคเพียบนายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ ทำให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงให้แต่ละอำเภอของ จ.เชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ

สำรวจและเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในภาพรวมแล้วพบว่าประชาชนยังคงมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนมาก โดยเฉลี่ยจะมีความต้องการรวมกันประมาณ 210,000-341,000 ผืน โดยคำนวณจากสถิติความต้องการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2559 มีตัวเลขความต้องการได้รับความช่วยเหลือจำนวน 341,666 ผืน ดังนั้น ทางจังหวัดยังคงเปิดรับบริจาค เพื่อจะได้นำไปมอบให้ผู้ที่ขาดแคลนตามการสำรวจของแต่ละอำเภอดังกล่าาวต่อไป

นายเอกกฤตกล่าวว่า ล่าสุดพบว่ามีองค์กรหน่วยงานต่างๆ แสดงความจำนงบริจาคผ้าห่มกันหนาวกันแล้วหลายราย เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์จะบริจาคเครื่องกันหนาวให้จำนวน 15,000 ชุด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 4,000 ชุด มูลนิธิสัจธรรมสี่ตี่ตึ้ง-ตระกูลหยาง จำนวน 3,000 ชุด แขวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 3,000 ชุด เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการตามความประสงค์และแจ้งให้ประชาชนระวังสุขภาพช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยแล้ว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

www.prachachat.net/local-economy/news-67045

Comment Box