“กอบกาญจน์” ปลื้มรายได้ท่องเที่ยวไตรมาส 4 โต 4.4% ปี 60 ขยับเป้าใหม่ 2.7 ล้านล้านที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวไตรมาส 4/2559 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวจำนวน 628,486 ล้านบาท ขยายตัว 4.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 400,436 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 228,050 ล้านบาท จากปัจจัยการขยายตัวของตลาดเมืองรอง เมืองต้องห้ามพลาดและเมืองต้องห้ามพลัส รวมถึงนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น และกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

จึงทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยวสะสม 32.13 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 1.61 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เมื่อเทียบกับปี 2558 และคาดทั้งปี 2559 จะมียอดนักท่องเที่ยว 32.5 ล้านคน และมีรายได้รวม 2.51 ล้านล้านบาท ถือว่าตัวเลขทะลุเป้าที่วางไว้ จึงได้ปรับรายได้จากเดิม 2.4 ล้านล้านบาท เป็น 2.51 ล้านล้านบาท

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2560 จะส่งเสริมศูนย์กลาง (ฮับ)การท่องเที่ยว 5 ด้านคือ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดงานแต่งงาน การท่องเที่ยวทางน้ำและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (อาเซียนคอนเนคต์) ให้เป็นรูปธรรม ผ่านกลยุทธ์วิถีถิ่นเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน คาดปี 2560 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 8.17% และตั้งเป้ารายได้ใหม่เป็น 2.7 ล้านล้านบาท จากเป้าเดิมวางไว้ 2.6 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากชาวต่างชาติ 1.78 ล้านล้านบาท และรายได้จากชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ 9.3 แสนล้านบาท

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ปี 2560 จะส่งเสริมให้ตลาดต่างชาติ จะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดซีแอลเอ็มวี ที่มีศักยภาพมากและคาดเติบโต 8% จากปี 2559 ที่กลุ่มซีแอลเอ็มวีมาเที่ยวไทยกว่า 3.25 ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ 9.67 หมื่นล้านบาท เติบโต 20% จากปี 2558 รวมทั้งโฟกัสตลาดอื่นๆ เช่น อาเซียนเดิม ยุโรป เพื่อทดแทนตลาดจีนที่เป็นตลาดหลักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมองว่าปีหน้าตลาดจีนจะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 9.3 แสนล้านบาท จากปัจจัยแรงส่งจากมาตรการช้อปช่วยชาติปลายปี 2559 การคืนเงินภาษีสำหรับการท่องเที่ยว การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม จะส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบรางในเส้นทางต่างๆ อาทิ เส้นทางรถไฟสายมรณะ การท่องเที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมในโครงการพระราชดำริและบริเวณใกล้เคียง เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า รวมถึงการท่องเที่ยวภาคค่ำ

“ปัจจัยเสี่ยงต่อการท่องเที่ยวปี 2560 ที่ตัองจับตาเฝ้าระวังคือ การแข่งขันการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน ผ่านการยกเว้นวีซ่าต่างๆ ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น รวมถึงภัยก่อการร้ายและสงครามต่างๆ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงผู้นำและนโยบายด้านเศรษฐกิจในสหรัฐฯและยุโรป” นางกอบกาญจน์กล่าว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482993922

Comment Box