ผุดท่องเที่ยวแบบ Buddhism Tourismรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ผุดท่องเที่ยวแบบ Buddhism Tourism

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(10 พ.ค.61) รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมออกแบบ Buddhism Tourism ตามที่บรรดารัฐมนตรีท่องเที่ยวหลายประเทศได้เคยขอไว้ให้ช่วยเป็นผู้ประสานงานหลักเพื่อทำให้เกิดขึ้น สำหรับการแนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับBudhism ในภูมิภาคเอเชียใต้-อาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูต อาทิ ลาว กัมพูชา อินเดีย เนปาล ศรีลังกา มาร่วมประชุม

ผู้แทนทุกชาติที่มาร่วมเห็นพ้องที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในเรื่องนี้โดยตกลงกันที่จะกลับไปคิดเสนอ 9 places 9 pieces 9 people กลับมาให้รวบรวมเพื่อผลิตเป็นสื่อสาระที่จะถูกเผยแพร่ร่วมกันให้โลกรู้จัก และจะได้นำไปสู่การท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางวัฒนธรรมพุทธตามประเทศต่างๆต่อไป

จุดประสงค์หลักก็เพื่อทำให้ผู้ที่แม้มิใช่ชาวพุทธก็เที่ยวเมืองที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาได้อย่างเชื่อมโยงและตกลงกันว่าผู้ที่เที่ยวครบตามเงื่อนไขที่จะตกลงร่วมกันต่อไปทุกประเทศ..ก็จะมีการให้รางวัลหรือการรับรองบางอย่างที่ควรแก่การยกย่อง

Buddhism Tourism 2

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/801372

Comment Box