บูมน่านเที่ยวสร้างสรรค์ดันฮับซีแอลเอ็มวีเปิดฉากประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับแคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลการท่องเที่ยว หมายมั่นปั้นมือให้ คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมปลุกกระแสให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมความพร้อมด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รองรับนักเดินทางทั้งคนไทยและ ต่างชาติตลอดปีหน้า

นิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่าย ส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว (ททท.) เล่าว่า ททท.นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ ครีเอทีฟ ทัวริซึ่ม ดิสตริค นำร่องพื้นที่ จ.น่าน เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่วัยเริ่มทำงานอายุ 23 ปีขึ้นไป ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวพร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตลอดทริป รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการเปิดประตู จ.น่าน รับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะตลาดยุโรปและกลุ่มกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) รวมถึงผลักดันให้ จ.น่าน เป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) เชื่อมโยงซีแอลเอ็มวีในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินทยอยเปิดให้บริการเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง รับนักท่องเที่ยว อาเซียน และกลุ่มยุโรปที่นิยมเดินทางเที่ยวแบบเชื่อมโยง

สำหรับรูปแบบการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ได้เลือกเส้นทางท่องเที่ยว ที่ออกแบบจากคุณค่า และจุดเด่นของชุมชนใน 10 เส้นทาง เช่น เส้นทางเกษตรกรรม ผจญภัย ธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหาร เป็นต้น โดยแต่ละพื้นที่จะมีอัตลักษณ์สร้างความแตกต่างให้นักท่องเที่ยวค้นหาถึงเสน่ห์ความเป็นไทย

“ททท.ได้หารือกับกรมท่าอากาศยานถึงแนวทางการขยายพื้นที่สนามบิน โดยมองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันจะทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยว จ.น่าน เติบโตและมีชาวต่างชาติเที่ยวมากขึ้น เทียบจากปีที่ผ่านมา คนไทยเที่ยว 1.5 ล้านคน/ปี ต่างชาติ 3 แสนคน สร้างรายได้รวม 4,500 ล้านบาท ในปีหน้านักท่องเที่ยวจะเติบโตกว่า 5% รายได้เติบโต 3%” นิธี กล่าว

จ.น่าน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน มีความ ร่วมมือกันด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการบินเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในอนาคต ททท.เตรียมขยายพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน จังหวัดอื่นๆ เช่น จันทบุรี

นิธี บอกอีกว่า ททท.เตรียมแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แคมเปญ มนต์เสน่ห์วิถีน่าน คุณค่าที่มากกว่าตาเห็น ผ่านเว็บไซต์ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือกับบริษัททัวร์จัดแพ็กเกจ การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ 10 เส้นทาง ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะเพิ่มเติมการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ช่วยยืดระยะเวลาวันพักเป็น 2-3 วัน จากเดิม 1 วัน

ที่มา: โพสทูเดย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

https://www.posttoday.com/biz/aec/news/525730

Comment Box