“ธนะศักดิ์” คุยคลัง เล็งคลอดมาตรการภาษีกระตุ้นไทยเที่ยวไทยพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ถึงมาตรการหักลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดปีหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 1 ล้านล้านบาท เทียบกับปีนี้ 154 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 9.5 แสนล้านบาท รวมถึงสอดรับกับนโยบายส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริม จะเน้นลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเฉพาะเมืองรองเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สมุย เป็นต้น พร้อมเตรียมเสนอ 2 แนวทาง ได้แก่ 1. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืองรองตลอดปี 2561

ลดหย่อนมูลค่าเบื้องต้น 3 หมื่นบาท/คน 2. การลดหย่อนช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กรีนซีซั่น) ซึ่งมีระยะสั้น 3 เดือน จำนวน 5 หมื่นบาท ให้กับกระทรวงการคลังพิจารณา คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวภายในไตรมาสแรกปีหน้า

“ช่วง 2 เดือนสุดท้ายปลายที่เหลือ ภาคการท่องเที่ยวเข้าใจถงสาเหตุที่กระทรวงการคลังไม่พิจารณาลดหย่อนภาษีให้กับการท่องเที่ยว เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่คนไทยเดินทางเที่ยวอยู่แล้วรัฐบาลต้องใช้งบในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ขณะนี้ทั้งสองกระทรวงอยู่ระหว่างการหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มาตรการด้านภาษีท่องเที่ยวนำออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด”

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยว ททท. ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด โดยททท. เสนอการหักลดหย่อนแบบขั้นบันไดตามกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรอง แต่กระทรวงการคลังต้องการเน้นเฉพาะเมืองรอง ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเกรงว่าจะเป็นการเลือกปฎิบัติ ทำให้การพิจารณามาตรการด้านภาษีท่องเที่ยวถูกตีกลับและล่าช้า ไม่สามารถผลักดันใช้ได้ทันฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ปีนี้

ที่มา: ประชาชาติธุรกิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

www.prachachat.net/tourism/news-71535

Comment Box